Mistři všedních dnů

06.03.2020
Mistři všedních dnů 2020 - soutěž řemeslných dovedností učňů

Mistři všedních dnů 2020

Mistři všedních dnů 2020 - práce s titanzinkem RHEINZINK

Práce s titanzinkem RHEINZINK

Mistři všedních dnů 2020 - vítězné družstvo v oboru klempíř Lukáš Váchal, Lukáš Víšek, Střední škola služeb a řemesel Stochov

Vítězné družstvo: Lukáš Váchal, Lukáš Víšek, SŠSŘ Stochov

Mistři všedních dnů 2020 - práce s titanzinkem RHEINZINK

Práce s titanzinkem RHEINZINK

Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností oboru vzdělání KLEMPÍŘ

Generální sponzor soutěže oboru KLEMPÍŘ: RHEINZINK ČR s.r.o.

Mistři všedních dnů
V rámci XIV. ročníku soutěže řemeslných dovedností učňů Mistři všedních dnů soutěžili na brněnském výstavišti v posledním únorovém týdnu roku 2020 adepti tradičních řemesel. Soutěží se účastnila dvoučlenná družstva a věk jejich členů byl do dvaceti let.

Výzvy pro mladé klempíře
V oboru klempíř soutěžilo osm týmů. Soutěžící museli nejen zvládnout test z teorie, ale především si poradit s praktickými úkoly. Těmi byly provedení plechové krytiny z titanzinku RHEINZINK, oplechování římsy na dvojitou stojatou drážku s podokapním žlabem a pájeným šikmým hrdlem – a další práce na plechové krytině na úhlovou drážku pro opláštění fasády objektu s oplechováním okna v rámci řešení provětrávané fasády.

Hodnocení
Hodnocení soutěže v oboru Klempíř prováděli zástupce Cechu KPT ČR, technik hlavního sponzora a odborník na klempířské práce z praxe v průběhu celé soutěže a bylo ukončeno následovně po předání díla. Test odborných znalostí proběhl písemně z vybraných dvaceti otázek, převzatých z jednotného zadání závěrečných zkoušek pro daný obor.

Vítězná družstva v oboru Klempíř
1. Lukáš Váchal, Lukáš Víšek, Střední škola služeb a řemesel Stochov
Lukáš Váchal z druhého ročníku se zároveň stal laureátem 12. ročníku přehlídky České ručičky, tedy absolutním vítězem ve svém oboru.
2. Josef Knap, Ondřej Schutz, Integrovaná střední škola Moravská Třebová
3. Krásný František, Nekolný Josef, Střední odborná škola Jarov

Vítězům blahopřejeme a všem účastníkům soutěže přejeme hodně zdaru v dalším studiu i práci!

Více informací o soutěži najdete zde: www.soubosonohy.cz

Vyhlašovatel soutěže: Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
Organizátor: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+420 325 615465