SOUTĚŽ ART OF ZINC 2019

01.11.2019
ART OF ZINC - logo soutěže

ART OF ZINC - logo soutěže

ART OF ZINC - kategorie Střecha

ART OF ZINC - kategorie Střecha

ART OF ZINC - kategorie Fasáda

ART OF ZINC - kategorie Fasáda

ART OF ZINC - kategorie Klempířský detail

ART OF ZINC - kategorie Klempířský detail

ART OF ZINC - kategorie Těžký kalibr

ART OF ZINC - kategorie Těžký kalibr

Sedmý ročník soutěže ART OF ZINC pro nejlepší klempíře – zpracovatele titanzinku RHEINZINK. Staňte se nositelem ocenění ART OF ZINC za rok 2019! Přihlášku si vyžádejte zde

CÍL SOUTĚŽE
Cílem soutěže je ocenit kvalitní řemeslníky a klempíře, zpracovatele titanzinku. Podporujeme prestiž klempířského řemesla, bez kterého se neobejde rekonstrukce ani moderní architektura. Připomínáme laické i odborné veřejnosti, že šetřit na kvalitě materiálu ani na kvalitě práce se nevyplatí.
PODPORUJEME KVALITNÍ KLEMPÍŘE!

INFORMACE O SOUTĚŽI
Soutěž je určena pro realizátory – klempířské firmy. Soutěž je vyhlášena jako veřejná. Je otevřená všem, přihlásit se může právnická i fyzická osoba.

KATEGORIE
1. Střecha
2. Fasáda
3. Klempířský detail
4. Těžká váha

V kategoriích 1.,2.,3. se hodnotí:
* kvalita technického zpracování titanzinku, které musí odpovídat daným normám
* estetická úroveň řešení
* architektonická úroveň objektu
Ve 4. kategorii Těžká váha vítězí objekt, na který bylo použito největší množství titanzinku RHEINZINK.

PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ
Kategorie Střecha, Fasáda a Klempířský detail
Do těchto kategorií můžete přihlašovat objekty realizované v termínu 1.12.2018 až 30.11.2019. Přihlášený objekt (střecha, fasáda, detail) musí být z materiálu RHEINZINK. U objektu musejí být dodrženy základní zásady pro zpracování titanzinku.
Přihlašovatel musí být realizátorem dané stavby.
Počet přihlášených staveb není omezen.
Jednu stavbu můžete přihlásit do více kategorií.
Přihlásit lze jakoukoliv střechu nebo fasádu bez omezení tvarů, techniky, typu materiálu, novostavbu i rekonstrukci.
Do kategorie Detail lze přihlásit kvalitně zpracované řešení detailu střechy či fasády, zajímavý klempířský prvek, klempířsko-umělecký výrobek.

K přihlášce přiložte minimálně 3 fotografie v co nejlepší kvalitě, nutný je i detailní pohled kvůli možnosti hodnocení techniky zpracování. Kvalita fotografií je důležitá, protože hodnocení je prováděno podle fotografií, nikoliv na základě osobní návštěvy objektu.

Kategorie Těžká váha
Do této kategorie můžete přihlásit jednotlivý objekt, na který bylo použito velké množství titanzinku RHEINZINK. Nezáleží na tom, zda jde o titanzinkovou střechu, fasádu, oplechování nebo odvodnění, zde se sčítá celková hmotnost použitého titanzinku veškerých realizovaných prvků.
K přihlášce do této kategorie uveďte celkovou hmotnost použitého titanzinku RHEINZINK, název objektu, místo realizace a typ použitého materiálu. Přiložte kopie faktur za titanzinek RHEINZINK z období 1.1.2019 - 31.12.2019.

PŘIHLÁŠKA
Přihlášku a fotografické přílohy lze posílat v písemné i elektronické podobě. Formulář přihlášky si vyzvedněte zde

UZÁVĚRKA
Pro kategorie Střecha, Fasáda, Klempířský detail: 30. listopadu 2019
Pro kategorii Těžký kalibr: 3. ledna 2020

VYHODNOCENÍ
V každé kategorii bude vyhlášeno 1., 2. a 3. místo. Vyhodnocení provede komise složená ze zástupců firmy RHEINZINK a jednoho nezávislého garanta soutěže. Firma RHEINZINK ČR s.r.o. si vyhrazuje právo na nevyhlášení 1., 2. nebo 3. místa v kterékoliv kategorii nebo na úplné zrušení soutěže.

VYHLÁŠENÍ A OCENĚNÍ VÍTĚZŮ
Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen proběhne začátkem roku 2020 při příležitosti akce RHEINZINK FORUM.
První tři místa získávají hmotné ceny. Hlavním oceněním vítězů je ovšem následná propagace objektů. Vítězné objekty a jejich realizátoři jsou každoročně prezentováni na internetových stránkách RHEINZINK ČR, v newsletteru RHEINZINK NEWS, v tiskových zprávách a článcích odborných stavebních médií.

Máte kvalitní klempíře?
Realizujete zajímavé objekty?
Ukažte, co umíte. Staňte se nositelem ocenění ART OF ZINC!

Pro přihlášku v elektronické podobě klikněte zde.

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+420 325 615465