SPLÝVAJÍCÍ VERTIKÁLY

18.06.2019
Rodinný dům v Gonderange, Luxemburg, střecha a fasáda z titanzinku RHEINZINK-prePATINA schiefergrau

Rodinný dům v Gonderange, Luxemburg

Rodinný dům v Gonderange, Luxemburg, střecha a fasáda z titanzinku RHEINZINK-prePATINA schiefergrau

Rodinný dům v Gonderange, Luxemburg, střecha a fasáda z titanzinku RHEINZINK-prePATINA schiefergrau

Rodinný dům v Gonderange, Luxemburg, střecha a fasáda z titanzinku RHEINZINK-prePATINA schiefergrau

Jak blízko má moderní architektura k tradičnímu klempířskému řemeslu?

Titanzinkové opláštění rodinného domu charakterizují důsledně umístěné vertikální linie v různých osových vzdálenostech. Homogenita střechy a fasády interpretuje tradiční stavební formu překvapivě novým způsobem. Homogenní opláštění střechy a fasády břidlicově šedým titanzinkem technikou úhlové stojaté drážky působí jako velký závěs, přehozený přes monolit uzavřeného tělesa stavby. Při bližším zkoumání odhalíme důležité architektonické a řemeslné detaily, například u žlabů, nároží nebo v rozvržení fasády.

V lucemburské obci Gonderange navrhlo architektonické studio Valentiny HVP Architects z Remerschen soukromý obytný dům, který interpretuje klasický tvar stanové střechy na čtvercovém půdorysu velmi neobvyklým a individuálním způsobem. „Rámcové podmínky pro návrh zahrnovaly kromě prostorového plánu klienta a výrazného sklonu svahu také místní stavební předpisy se specifickým zadáním objemu a tvaru," vysvětluje odpovědný architekt Sven Kahl. „Se čtvercovým půdorysem 12 × 12 m a relativně strmou střechou o sklonu asi 50° jsme byli schopni maximálně využít přípustný prostor. Abychom však snížili vizuální působení objemu a zároveň zdůraznili monolitický charakter budovy, chtěli jsme vytvořit vertikální působení jejího pláště, který je navíc na fasádě i na střeše vytvořen stejným materiálem."

Titanzinek může dvojí funkci střešní krytiny a opláštění fasády splnit spolehlivě, esteticky přesvědčivě a především je dlouhodobě trvanlivý díky své dlouhé živostnosti. Vybrán byl proto RHEINZINK- prePATINA schiefergrau, z něhož provedená úhlová stojatá drážka vypadá jako ohromný závěs přehozený přes tělo budovy. Na povrchu prePATINA je volitelná modrošedá nebo břidlicově šedá barva patiny vytvořena speciálním výrobním postupem. Pro lidské oko sotva postřehnutelné atmosférické vlivy v průběhu času vytvářejí na povrchu přírodní ochrannou patinu, která spolehlivě chrání samotný materiál.

Břidlicově šedý tón střechy a velké plochy fasády kontrastují směrem do svahu s bronzovou barvou hliníkového materiálu garážových dveří a vchodu, které jsou kvůli vyvážení proporcí z jejich objemu vyjmuty.

Linie záhybů v jednotném osovém rastru
Vzhledem ke svažitému terénu se do budovy vstupuje horním patrem, kde je umístěna jako dělicí úroveň galerie se šatnou. Schodiště vede do dolního, přes dvě patra otevřeného obývacího prostoru na straně do údolí. V patře, tedy již v podkroví, jsou tři ložnice, dvě koupelny a kancelář.

Základní myšlenka formování fasády je patrná pouze při bližším zkoumání: Titanzinkové pásy byly vyrobeny v různých šířkách, přičemž na první pohled na nich nelze vysledovat žádný systém, ani pravidelný rytmus. Dělení a dispozice se totiž řídí promyšleně rozvrženým systémem, který souvisí s rozmístěním a rozměry oken.

"Rozdělili jsme každou stranu budovy na šířku o devíti osách vždy ve stejné vzdálenosti. Okna jsme umístili vždy přesně mezi osami," popisuje Sven Kahl uspořádání fasády. „V obytném prostoru, který je otevřen ve dvou podlažích, zabere toto rozdělení rytmus sloupu a příčky. V patře nad nimi se do tohoto vzoru řadí okna s výrazným umístěním přes okapní hranu. Rozložení pásů je také orientováno podle os, takže každé okno končí stranou na linii drážky, která běží bez přerušení od střechy až k patě fasády."

Součástí architektonické myšlenky vertikálních linií jsou opticky eliminované žlaby, které se ve skutečnosti objevují pouze jako linie přechodové hrany. Krytina je tam ukončena vodotěsně, takže dešťová voda ze střechy může proudit přímo na fasádu a shromažďuje se až dole ve žlabu. Opticky výrazný žlab mohl být proto vynechán, stejně jako provětrávací otvory: zadní úroveň ventilace fasády je spojena s úrovní střechy, takže vzduch může volně proudit od paty budovy až do provětrávacích otvorů těsně pod střechou.

Čtyři různé šířky bez prostřihu
Střecha a fasáda rodinného domu v Gonderange působí homogenním vzhledem nejen pohledově, ale jsou stejné i konstrukčně. Železobetonová konstrukce dosahuje až do výšky větracích průduchů na střeše. Jen samotný vrchol tvoří dřevěná konstrukce. Na betonu je parotěsná zábrana a spodní konstrukce z masivního stavebního dřeva, která je izolována mezi nosníky s minerální vlnou 2 x 100 mm. Konstrukci ukončuje 35 mm vrstva celoplošné izolace z dřevitého vlákna.

Další stavební činnost převzala společnost Kalbfuss GmbH, která se specializuje na kovové střechy. "Provádíme veškeré klempířské práce na střechách a fasádách, od oplechování zdí a odvodnění střechy až po kompletní opláštění budovy technologií stojaté drážky", popisuje klempířský mistr Thorsten Beckert činnost rodinné firmy z Deudesfeldu / Porýní-Vestfálsko, která úspěšně funguje již po tři generace. „Podobné projekty jsou vždy vzrušující výzvou, protože ukazují, co všechno my klempíři s titanzinkem dokážeme. V tomto případě to byl například optimalizovaný nástřih různých šíří pásů. Použili jsme titanzinkové svitky RHEINZINK o šířce 600 a 670 mm. Jejich další rozdělení na čtyři osové šířky 155, 220, 355 a 520 mm jsme provedli díky promyšlenému nástřihu prakticky beze ztráty."

Na střeše a na zdech nainstalovali spolupracovníci Thorstena Beckerta pokládku s paropropustnou podkladovou membránou, kontralatěmi a plným bedněním. Maximální délka pásu je 8 m v místě, kde pokrývá vzdálenost od žlabu k průduchu bez příčníku na střeše. Na fasádě byly použity pásy dlouhé až 7,50 m, takže zde s ohledem na čistou, nerušenou architekturu bylo možné zcela upustit od dělení pásů napříč.

Přesnost a čisté linie

Thorsten Beckert poukazuje na další zajímavost: „Zatímco konvenční plechové střechy mají často otevřené žlaby a falcované okraje, zde je to právě naopak. Abychom odváděli dešťovou vodu, položili jsme pod otevřené nároží zapuštěný žlab z titanzinku a krytinový pás ukončili na okapní hraně střechy. V důsledku toho chybí jinak typický zdvih na nároží a svislé linie ohybu jsou jasnější. Díky materiálově stejnému provedení v barvě RHEINZINK-prePATINA schiefergrau je vnitřní žlab zvenčí prakticky neviditelný."

Popsané detaily poukazují na pečlivost návrhu i provedeného řemesla, s nimiž byl obytný dům v Gonderange projektován a realizován. Stejně jako u opticky eliminovaných žlabů, osového rozvržení plochy či absence jejího příčného členění, spočívá kvalita provedení právě v detailech, které nejsou nápadné, ba ani viditelné. Naopak je na první pohled patrná precizní architektura, zvýrazněná čistými liniemi, jejíž uzavřený a monolitický charakter zvýrazňuje titanzinek na střeše i fasádě.

Údaje o objektu
Projekt: Novostavba obytného domu, Gonderange, Luxemburg
Architekt: Valentiny HVP Architects, L-5441 Remerschen, Luxemburg
Střecha: 150 m² RHEINZINK-prePATINA schiefergrau, úhlová stojatá drážka
Fasáda: 400 m² RHEINZINK-prePATINA schiefergrau, úhlová stojatá drážka
Klempířské práce s titanzinkem RHEINZINK: KALBFUSS GmbH, 54570 Deudesfeld-Desserath, Rheinland-Pfalz
Realizace bronzového oplechování z hliníku: ANNEN plus S.A., Manternach, Luxemburg

Rodinný dům v Gonderange najdete v prestižním kalendáři ARCHITECTURE WITH RHEINZINK 2019.

Máte zájem o zaslání objektového kalendáře v elektronické podobě? Napište si o něj zde.


Další reference

KONZULTACE, VZORKY MATERIÁLU, PORADENSTVÍ
Vyřízení Vaší žádosti urychlíte, pokud na sebe uvedete kontakt ve formě adresy a telefonního čísla.

KONZULTACE VAŠEHO PROJEKTU
Konzultaci projektu s technickým poradcem si vyžádejte zde.

VZORKY
Bezplatné zaslání vzorků titanzinku RHEINZINK si objednejte zde.

PORADENSTVÍ NA STAVBĚ
Potřebujete odborné poradenství a servis na stavbě? Popište nám Vaše potřeby zde.

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+420 325 615465