SOUTĚŽ ART OF ZINC 2015

15.09.2015
Soutěž pro klempíře ART OF ZINC - logo

Vyhlašujeme třetí ročník soutěže ART OF ZINC pro nejlepší klempíře – zpracovatele titanzinku RHEINZINK.
Staňte se nositelem ocenění ART OF ZINC za rok 2015! Přihlášku si vyžádejte zde
Nezávislým garantem soutěže je již od druhého ročníku pan Ing.arch. Michal Hlaváček, Hlaváček - architekti, s.r.o., za což touto cestou děkujeme.

CÍL SOUTĚŽE
Cílem soutěže je ocenit a podpořit kvalitní zpracovatele titanzinku. Tím stále připomínáme laické i odborné veřejnosti, že šetřit na kvalitě materiálu ani na jeho zpracovateli se nevyplatí.
KVALITNÍ PROJEKT + KVALITNÍ MATERIÁL + KVALITNÍ ZPRACOVÁNÍ = SKUTEČNÁ ÚSPORA prostředků investora v dlouhodobém horizontu

INFORMACE O SOUTĚŽI ART OF ZINC

Soutěž je určena pro realizátory – klempířské firmy. Soutěž je vyhlášena jako veřejná. Je otevřená všem, přihlásit se může právnická i fyzická osoba.

KATEGORIE SOUTĚŽE
1. Střecha

2. Fasáda

3. Klempířský detail

4. Těžký kalibr

V kategoriích 1.,2.,3. se hodnotí:

  • Kvalita technického zpracování titanzinku, které musí odpovídat daným normám.
  • Estetická úroveň řešení.
  • Architektonická úroveň objektu.

V kategorii 4. vítězí objekt, na který bylo použito největší množství titanzinku RHEINZINK.

PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ

  • Kategorie Střecha, Fasáda, Klempířský detail

Do těchto kategorií můžete přihlašovat objekty realizované v termínu 1.12.2014 až 30.11.2015. Přihlášený objekt (střecha, fasáda, detail) musí být z materiálu RHEINZINK. U objektu musejí být dodrženy základní zásady pro zpracování titanzinku.
Přihlašovatel musí být realizátorem dané stavby.
Počet přihlášených staveb není omezen.
K přihlášce do těchto kategorií přiložte minimálně 3 fotografie v co nejlepší kvalitě, nutný je i detailní pohled kvůli možnosti zhodnocení kvality zpracování. Kvalita fotografií je důležitá, protože hodnocení bude prováděno podle fotografií, nikoliv na základě osobní návštěvy objektu.
Střecha a Fasáda: Přihlásit lze jakoukoliv střechu nebo fasádu bez omezení tvarů, techniky, typu materiálu, novostavbu i rekonstrukci.
Klempířský detail: Přihlásit lze kvalitně zpracované řešení detailu střechy či fasády, zajímavý klempířský prvek, klempířsko-umělecký výrobek.

  • Kategorie Těžký kalibr

Do této kategorie můžete přihlásit jednotlivý objekt, na který bylo použito velké množství titanzinku RHEINZINK. Nezáleží na tom, zda jde o titanzinkovou střechu, fasádu, oplechování nebo odvodnění, zde se pouze sčítá celková hmotnost použitého titanzinku veškerých realizovaných prvků.
K přihlášce do této kategorie uveďte celkovou hmotnost použitého titanzinku RHEINZINK, název objektu, místo realizace a typ použitého materiálu. Přiložte kopie faktur za titanzinek RHEINZINK z období 1.1.2015 - 31.12.2015.

PŘIHLÁŠKA

Přihlášku a fotografické přílohy lze posílat v písemné i elektronické podobě. Formulář přihlášky si vyzvedněte zde

UZÁVĚRKA

Pro kategorie Střecha, Fasáda, Klempířský detail: 30. listopadu 2015
Pro kategorii Těžký kalibr: 4. ledna 2016

VYHODNOCENÍ

V každé kategorii bude vyhlášeno 1., 2. a 3. místo. Vyhodnocení provede komise složená ze zástupců firmy RHEINZINK a jednoho nezávislého garanta soutěže. Firma RHEINZINK ČR s.r.o. si vyhrazuje právo na nevyhlášení 1., 2. nebo 3. místa v kterékoliv kategorii nebo na úplné zrušení soutěže.

VYHLÁŠENÍ A OCENĚNÍ VÍTĚZŮ

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen proběhne při příležitosti akce RHEINZINK FORUM 2016.
1. místo v každé kategorii získává voucher na zajímavý víkendový pobyt v rámci ČR pro 2 osoby, za 2. a 3. místo věnujeme bohatý dárkový koš.
Hlavním oceněním vítězů je následná propagace objektů. Vítězné objekty a jejich realizátoři jsou každoročně prezentováni na internetových stránkách společnosti RHEINZINK ČR, v newsletteru RHEINZINK NEWS, v tiskových zprávách a článcích v odborných stavebních médiích.

Máte kvalitní klempíře? Realizujete zajímavé objekty? Převeďte své kvality. Staňte se nositelem ocenění ART OF ZINC! Klikněte zde, zašleme Vám přihlášku v elektronické podobě.

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+420 325 615465