Důležité! Pokud se newsletter nezobrazuje správně, klikněte, prosím, zde.
RHEINZINK NEWS_2012_12
KRAMÁŘOVA CHATA PO REKONSTRUKCI OPĚT V PLNÉ KRÁSE

Objektem zářijového vydání RHEINZINK News je v roce 2012 nově zrekonstruovaná Kramářova chata, která se nachází na Suchém vrchu v nadmořské výšce 995 m. Historie Kramářovy chaty sahá až hluboko do minulosti. Už v roce 1928 zde byla postavena chata podle plánu architekta Jaroslava Stejskala, která se stala demonstrací síly českého turistického hnutí. Jméno dostala po prvním prvorepublikovém předsedovi vlády Karlu Kramářovi. Po roce 1938 až do jejího zabrání 16.3.1939 německou armádou vystřídala chata mnoho majitelů, po válce byla až do roku 1953 otevřena veřejnosti. Poté ji převzala Československá armáda, která ji používala až do roku 1961 jako rekreační středisko pro armádu. Následně se chata opět vrátila do používání široké veřejnosti. Od poloviny devadesátých let byla chata z důvodu nezdařené privatizace uzavřena až do 16. 7. 2003, kdy vyhořela.

Po více než patnácti letech byla chata 5. 7. 2012 slavnostně znovuotevřena. Na více než rok trvající rekonstrukci se podílela celá řada firem a profesí. Zmínit bych chtěl firmu Němec- projekční kancelář z Lanškrouna, která vypracovala projektovou dokumentaci. Generálním dodavatelem stavby byla firma Testa s.r.o. ze Žamberku a klempířské práce prováděla firma Klempířství Jirásek z Letohradu.

Záměrem rekonstrukce byla obnova celé budovy včetně interiérů. Důraz přitom byl kladen na zachování původního vzhledu. Vlastní objekt chaty si zachoval také původní rozměry, nebyl nikde rozšířen a ani jeho hřeben nepřesáhl původní celkovou výšku. Výrazným prvkem objektu je sedlová střecha se dvěma kolmými hřebeny a sklonem 54°. Ve střeše jsou umístěny pultové vikýře se sklonem 15° a nechybějí ani střešní okna.

Na realizaci byla vzhledem k umístění stavby zvolena hladká plechová krytina spojovaná na dvojitou stojatou drážku. Použit byl materiál RHEINZINK – „předzvětralýpro břidlicově šedý“, jehož povrch barvou připomíná přírodní břidlici. Volba na tento materiál padla díky jeho vynikajícím vlastnostem, jako je velmi dlouhá životnost, bezúdržbovost, barevná stálost a moderní přírodní vzhled dobře ladící se dřevem, kamenem a dalšími stavebními materiály. Vzhledem ke členitosti objektu a velké délce krokví bylo řešení všech detailů zvoleno tak, aby splňovalo nejenom estetickou představu, ale zároveň také nároky kladené na funkčnost celého systému v závislosti na teplotní roztažnosti s ohledem na polohu objektu v horské lokalitě.

Střecha byla provedena jako větraná s pojistnou folií na krokvi, větranou mezerou a prkenným záklopem. Pokládka krytiny probíhala přímo na dřevěné bednění bez další separace. Střecha byla kvůli již zmiňované členitosti rozdělena na čtyři dilatační celky.

Úžlabí hlavní střechy jsou řešena pomocí připájené přídavné ležaté drážky, úžlabí mezi jednotlivými vikýři jsou vyskládána vějířovitým způsobem z jednotlivých segmentů.

Výborně provedenou rekonstrukcí se můžete potěšit na přiložených fotografiích nebo při jednom z rodinných výletů přímo na místě.

Autor článku: Aleš Slivka, RHEINZINK ČR s.r.o.

Rozhovor s panem Lukášem Jiráskem, majitelem realizační firmy Klempířství Jirásek Lukáš z Letohradu:

Jaké máte zkušenosti s materiálem RHEINZINK?
S krytinou RHEINZINK jsme zatím pracovali pouze jedenkrát, a to na Kramářově chatě. Kromě toho jsme třikrát na rodinných domech pracovali se žlaby a svody.

Z čeho čerpáte zkušenosti při realizaci zakázek?
Využíváme praxe našich zaměstnanců, kterou v případě potřeby doplňujeme konzultacemi s technickým poradcem RHEINZINK panem Slivkou.

V jakém časovém rozpětí jste prováděli realizaci? Práce probíhaly koncem roku v relativně špatném počasí. Jak jste si s nepříznivými podmínkami poradili?
Práce probíhaly od srpna do listopadu 2011. Koncem roku za chladného počasí jsme materiál předehřívali.

Jaké výhody materiálu RHEINZINK jste při realizaci objektu využili?
Pro nás důležitou výhodou titanzinku RHEINZINK je, že se dobře pájí.

Jakou další zakázku s materiálem RHEINZINK plánujete?
Zatím další zakázku tohoto rozsahu na RHEINZINK nemáme. Pouze drobnosti.

Jaký technologicky náročný problém jste při rekonstrukci objektu řešili? Jakým způsobem?
Ne zcela typický byl způsob napojení na stávající měděnou střechu restaurace a vstupní část rozhledny. V těchto místech bylo totiž potřeba vyřešit nasávání vzduchu do střešní skladby a zároveň oddělit měděnou část od titanzinkové. Řešení navrhli technici firmy RHEINZINK, páni Slivka a Mitaš. V praxi se na stávající střeše v místě styku obou staveb vytvořilo navýšení s dostatečně vysokou větranou mezerou a střechy se následně oddělily pomocí oplechované dřevěné lišty. Detail je viditelný na výřezu fotografie.

Uveďte, prosím, nějaký zajímavý – atypický, atraktivní detail objektu.
Z důvodu předpokládaného výskytu velkého množství sněhu jsme řešili po konzultaci s panem Slivkou a panem Mitašem prostor mezi jednotlivými vikýři vějířovitým způsobem. I tento detail je vidět na jedné z fotografií.

Děkujeme za rozhovor.


NÁZEV OBJEKTU
Kramářova chata

MÍSTO
Suchý vrch, Orlické hory

INVESTOR
CVS Žamberk s.r.o.

PROJEKTANT
NĚMEC – PROJEKCE s.r.o., Lanškroun

REALIZACE
Testa s.r.o., Žamberk

PROVEDENÍ KLEMPÍŘSKÝCH PRACÍ
S MATERIÁLEM RHEINZINK

Klempířství Jirásek, Letohrad

TECHNICKÉ ÚDAJE
střecha: technika krytí na dvojitou stojatou drážku
materiál RHEINZINK – „předzvětralýpro břidlicově šedý“
plocha střechy: 1350 m2

REALIZACE
2012

Máte zájem o zaslání technických podrobností o rekonstrukci? Své dotazy nám pošlete zde

Máte zájem o zaslání brožury Technika krytí na drážku – souhrn pravidel v tištěné podobě? Klikněte, prosím, zde

RHEINZINK- kvalitní klempířství

Vyhledávání členů klubu RHEINZINK– kvalitní klempířství na webových stránkách firmy

Klub RHEINZINK – kvalitní klempířství založila společnost RHEINZINK ČR s.r.o. v roce 2006.

Na trhu působí mnoho klempířských firem s různou úrovní kvality zpracování a nezkušený zákazník se jen těžko orientuje při výběru dodavatele klempířských prací.

Cílem klubu je propagace a podpora firem, které odvádějí kvalitní řemeslnou práci při zpracování titanzinku. Členové klubu odvádějí odborně prvotřídní řemeslné výkony v souladu s nejnovějším stavem techniky, nabízejí kompetentní poradenství, příkladný servis a perfektní zpacování. Kvalita práce a nabízených služeb stojí na prvním místě.

Komplexní pojetí kvality titanzinku RHEINZINK je prosazováno vysokými nároky na produkt od jeho výroby až k montáži.

Klub RHEINZINK – kvalitní klempířství v současné době sdružuje 36 členských firem.

Na našich stránkách jsme pro Vás zprovoznili vyhledávání členů klubu RHEINZINK– kvalitní klempířství ve Vašem regionu zde

Další informace o klubu RHEINZINK– kvalitní klempířství najdete zde