Historie zinku

Úvod

Dlouho před objevením zinku jako kovu se zinkové rudy používaly spolu s mědí jako legovací přísady při výrobě mosazi a zinkové soli pro medicínské účely. Předměty z mosazi jsou známé z Babylonu a Asýrie ze 3. století před naším letopočtem, z Palestiny z doby 1400 až 1000 před naším letopočtem.

První přidání zinku do mědi lze doložit v období kolem roku 500 před naším letopočtem v ozdobném předmětu nalezeném na Rhodosu. I když se zinek od té doby používal například při výrobě mosazi, uběhlo ještě mnoho století než mohl být identifikován jako kov. Pojem „zinek“ se etabloval teprve v 17. století se znovuobjevením materiálu.

Protože se zinek v přírodě nachází výlučně ve sloučeninách, probíhala jeho výroba nejprve z uhličitanu zinečnatého, zinkové soli. Zinek byl vhodný především k legování s jinými kovy a používal se proto nejprve jako součást mincí. Zinkové rudy se sice používaly od doby bronzové, ale až mnohem později se zjistilo, že se u zinku jedná o samostatný prvek, tj. látku, kterou nelze dále rozložit. Zinek se až do konce 18. století dovážel převážně z Indie a byl velmi drahý. 

Dřívější výroba a využití v Indii a Číně 

Kolem roku 1200 našeho letopočtu byl v Indii vyroben kovový zinek. Proces je popsán jako výroba nového, cínu podobného kovu. Při tom se zinková ruda rozehřála nepřímo s dřevěným uhlím v uzavřené tavicí nádobě. Vznikla zinková pára, která se v kondenzační nádobě, umístěné pod tavicí nádobou, chladila okolním vzduchem. Tak se vytvářel kovový zinek (vyobrazení 1).

Benátčan Marco Polo (1254-1324) referoval o výrobě oxidu zinečnatého v Persii. Peršané tenkrát používali roztok síranu zinečnatého (ZnSO4×7H2O) k ošetření očních zánětů. Sulfát zinku (ZnSO4) se v medicíně používá i dnes jako adstringens a antiseptikum.

V roce 1374 identifikovali Hindové zinek jako nový kov, v té době osmý. Již tehdy existovala omezená výroba zinku a odpovídající obchod...

Celý článek si můžete stáhnout jako soubor pdf.

Prospekty RHEINZINK v českém jazyce k zaslání poštou si můžete objednat  zde.

Download - německy
Označit ke stažení. Předem náhled? Klikněte na titul dokumentu. navíc žádám poslat poštou velikost souboru typ jazyk změna
Vybrat vše Vybrat vše
  
Die Geschichte des Zinks
553 KB PDF Deutsch 09.04.13


Download - anglicky
Označit ke stažení. Předem náhled? Klikněte na titul dokumentu. navíc žádám poslat poštou velikost souboru typ jazyk změna
Vybrat vše Vybrat vše
  
The History of Zinc
531 KB PDF English 09.04.13


RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+420 325 615465