Materiál titanzinek RHEINZINK

Čtyři produktové řady: RHEINZINK- prePATINA, PROTECT, COLOR a INTERIEUR

Značkový titanzinek

RHEINZINK je obchodní název pro titanzinek, vyráběný podle DIN EN 988. Základem slitiny je elektrolyticky čistý zinek se stupněm čistoty 99,995% podle DIN EN 1179. K tomu se legují nepatrné, množstevně přesně definované podíly mědi a titanu. Složení slitiny ovlivňuje kromě jiných faktorů technologické vlastnosti materiálu, ale také barvu přírodní patiny RHEINZINK. Pečetí QUALITY ZINC jsou dokumentována zpřísněná kvalitativní kritéria při výrobě a dalším zpracování zinku v porovnání s DIN EN 988 a RAL RG 681. Titanzinek RHEINZINK je bezúdržbový (nepotřebuje žádnou povrchovou úpravu), s dlouhou životností.

V jediném kontinuálním výrobním kroku se materiál taví, odlévá, válcuje a navíjí rovnoměrně a v bezvadné kvalitě na ocelové svitky. Tyto svitky slouží jako univerzální výchozí produkt k dalšímu zpracování a rovněž tak k průmyslové výrobě vysoce jakostního programu RHEINZINK pro odvodnění střech a k výrobě prefabrikovaných dílů pro střechy a fasády včetně potřebných profilů.

Materiál titanzinek RHEINZINK se dodává v produktových řadách: RHEINZINK- CLASSIC a prePATINA, artCOLOR .

K produktovým řadám

Vlastnosti materiálu

 • Hustota (měrná hmotnost): 7,2 g/cm3 
 • Bod tavení: 418 °C 
 • Rekrystalizační hranice: > 300 °C 
 • Koeficient roztažnosti v podélném směru válcování: 2,2 mm/m x 100 K 
 • Koeficient roztažnosti v příčném směru válcování: 1,7 mm/m x 100 K
 • Modul elasticity ≥ 80.000 N/mm²
 • Nemagnetický
 • Nehořlavý

Další údaje k technologickým vlastnostem materiálu naleznete v katalogu kvalitativních kritérií "QUALITY ZINC".

Značení titanzinku RHEINZINK ražením - potvrzení originálu

Značení materiálu

Evropské normy zavazují výrobce k označování výrobků. Pravost produktů RHEINZINK je potvrzena následujícími značkami.

 • Tabule a svitky RHEINZINK: průběžné značení na spodní straně plechu barevným tiskem. 
 • Střešní žlaby a svody: průběžné značení vyraženou značkou.
 • Příslušenství k systému odvodnění střech: vyraženou značkou.
 • Palety s výrobky odvodňovacího systému: nálepky na obalu s údaji o produktu.


Důležitým ověřením kvality a potvrzením originality produktu je značka RHEINZINK, kterou naleznete vyraženou na prvcích odvodnění střech. Systém odvodnění zahrnuje téměř 500 dílů, které jsou spolu rozměrově vzájemně sladěny - tzv. lícují, proto je tento systém zaručeně přesný.

ISO 9001

Kvalita

 • certifikace dle DIN ISO 9001:2008
 • certifikace dle DIN ISO 14001:2004
 • QUALITY ZINC

Dlouhodobé zkušenosti ve spojení s neustálými inovacemi zajišťují vynikající kvalitu materiálu a výroby produktů RHEINZINK. Patentovaná širokopásová licí a válcovací linka a nepřetržité kontroly jednotlivých výrobních fází, všech mechanicko-technologických vlastností a rozměrových tolerancí materiálu garantují trvale vysoký standard kvality.

RHEINZINK je certifikován dle DIN EN ISO 9001:2008 a podléhá dobrovolnému přezkoušení prostřednictvím TÜV Rheinland podle přísných kvalitativních kritérií QUALITY ZINC. Tato uznávaná německá zkušební společnost vyvinula vlastní pečeť kvality pro stavební zinek. Katalog kvalitativních kritérií obsahuje všechny charakteristiky materiálů a povolené tolerance vzhledem ke kvalitě polotovaru (svitky a tabule). Externí kontroly se provádí neohlášené šestkrát ročně kontrolorem TÜV Rheinland.

Zvláštním předmětem kontrol jsou kvalitativní znaky, které přesahují požadavky normy, jako např. minimální přípustná odchylka tloušťky  pouze ±0,020 mm, minimální tolerance délky a šířky +2,0/-0 mm a zvýšená mez průtažnosti (Rp 0,2).

Environmental Product Declaration

Deklarace produktů

EG-prohlášení o shodě/ CE-značka

Jako výrobce produktů pro střechy a fasády se zavazujeme prohlásit shodu našich produktů ve vztahu ke stávajícím, harmonizačním normám EU. Toto prohlášení se týká jak našich nesamonosných systémů s dvojatou drážkou a Klick-lištových systémů, tak i šablon. Tyto produkty se zařazují jako "použitelné" ve smyslu §5, Zákona o stavebních produktech. Označení CE přikládáme k přepravním dokladům.

 

Prohlášení o shodě EG obdržíte na vyžádání.

 

Nařízení REACH EG/1907/2006

V rámci  nařízení REACH EG/1907/2006 mají v Evropě všechny suroviny s výrobním množstvím > 1 t/rok povinnost registrace. Kromě toho musí podle čl. 33 nařízení výrobci výrobků, které obsahují obzvláště nebezpečné látky (SVHC) podle čl. 57 a násl. resp. přílohy XIV nařízení v množství > 0,1%, svým zákazníkům tyto látky nahlásit a dát k dispozici informace o bezpečném používání těchto výrobků.

 

Pro produkty RHEINZINK platí:

 

 • Produkty RHEINZINK nemají ve smyslu tohoto nařízení povinnost registrace, protože se jedná o výrobky a ne materiál.
 • Naši dodavatelé surovin již předběžně zaregistrovali materiály spadající do nařízení REACH a zaregistrují je během k tomu určeného časového rámce.
 • Produkty RHEINZINK neobsahují žádné SVHC v koncentracích > 0,1% a nemají proto povinnost registrace.

Naše prohlášení REACH naleznete v oblasti download.

 

Deklarace produktů pro životní prostředí podle ISO 14025, typ III a EN 15804

Certifikace budov podle kritérií trvalé udržitelnosti celosvětově nabývají na významu. Různé systémy certifikace jako například DGNB, LEED nebo BREEAM přitom pro výpočet ekologické bilance budov používají ověřené údaje o produktech ze specifických produktových deklarací nebo ze všeobecných databází. Firma RHEINZINK přitom sází na transparentnost a ověřené údaje a disponuje proto produktovými deklaracemi pro životní prostředí podle ISO 14025, typ III a EN 15804 pro produktové řady PATINA LINE, PROTECT LINE a INTERIEUR LINE.

 

Zjistěte více o ekologicky vhodných vlastnostech materiálu RHEINZINK...

Prospekty RHEINZINK v českém jazyce k zaslání poštou si můžete objednat  zde.

Download - německy
Označit ke stažení. Předem náhled? Klikněte na titul dokumentu. navíc žádám poslat poštou velikost souboru typ jazyk změna
Vybrat vše Vybrat vše
  
RHEINZINK PRODUKTLINIEN - Hinweise zu Material und Vearbeitung
3 MB PDF Deutsch 18.06.20
  
QUALITY ZINC (Faltblatt)
121 KB PDF Deutsch 14.09.16
  
QUALITY ZINC Zertifikat
1 MB PDF Deutsch 08.06.16


Download - anglicky
Označit ke stažení. Předem náhled? Klikněte na titul dokumentu. navíc žádám poslat poštou velikost souboru typ jazyk změna
Vybrat vše Vybrat vše
  
RHEINZINK PRODUKTLINIEN - Hinweise zu Material und Vearbeitung
3 MB PDF English 18.06.20
  
QUALITY ZINC (foldout flyer)
574 KB PDF English 05.10.16
  
QUALITY ZINC Certificate
1 MB PDF English 08.06.16


RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+420 325 615465