Pokyny pro zpracování

Doprava a skladování

Zásadně je nutné dbát na to, aby se produkty RHEINZINK vždy skladovaly a přepravovaly v suchém a větraném prostředí. Proto je třeba zabránit otevřené přepravě, obzvláště při proměnlivém počasí. Pro optimální skladování na stavbě je třeba požadovat od vedení stavby suchý a větraný prostor. 

Pokud se tato pravidla nedodrží, je nutné počítat s tvorbou hydroxidu zinku. Dále je nutné zabránit:

 • Zakrytí svitků, pásů nebo profilů bez provětrání.
 • Zabalení do neprodyšných, vlhnoucích obalů.
 • Skladování na vlhké zemi.
 • Přepravě/skladování na vlhkých paletách.
 • Příliš těsnému ukládání materiálu na sebe při přepravě a skladování (také kvůli zamezení odření).

Na přání dodáváme naše svitky také s lepenkovou dutinkou. Lepenková dutinka slouží k posílení svitku a zabrání deformaci svitku při delším skladování.

Čištění povrchu RHEINZINK-prePATINA

RHEINZINK je materiál v přírodním stavu, který na svém povrchu tvoří přilnavou přírodní ochrannou vrstvu, takzvanou patinu. Tvorbou patiny kov získává vlastní ochranu, díky čemuž je povrchová úprava většinou zbytečná. Vlivem přirozeného stárnutí a kontaktu s dešťovou vodou dochází současně i k jeho neustálému čištění, takže materiál RHEINZINK, na rozdíl od materiálů s povrchovou úpravou, nevyžaduje žádné čištění ani údržbu.

Během stavební fáze ale může dojít ke znečištění např. prachem, zbytky po čištění, maltě, nebo otisky prstů. Může se vyskytnout také znečištění ptačím trusem. Tato znečištění mohou být v normálním případě odstraněna ihned po znečištění pomocí přípravku RHEINZINK- Sweeper. Sweeper je olej na ochranu povrchů, který je vhodný na čištění kovů střešních krytin a fasád. Pokyny k použití přípravku RHEINZINK- Sweeper a všeobecné doporučení pro čištění povrchů z materiálu RHEINZINK-prePATINA jsme pro Vás připravili v oblasti download.

Ochrana povrchu

Tabule a svitky dodáváme na přání v ochranné fólii, která chrání materiál během přepracování a montáže. 

Fasádní systémy RHEINZINK se dodávají vždy v ochranné fólii. Upozorňujeme na to, že ochranné fólie mohou svoje vlastnosti změnit vlivem prostředí (sluneční světlo/UV záření, mráz, změna teplot a vlhkost). Z tohoto důvodu doporučujeme přímo po montáži fólii odstranit. 

Reakce na vnější vlivy


Působení kovů a jiných materiálů umístěných nad materiálem RHEINZINK

Bez výhrad:

 • Aluminium, leštěné nebo s povrchovou úpravou
 • Olovo 
 • Nerezová ocel
 • Pozinkovaná ocel (ale jsou možné stopy rzi způsobené mj. nechráněnými řeznými hranami)

S výhradami:

 • Měď
 • Nechráněná bituminová střešní lepenka bez drti/štěrkového záhozu (oxidace, kyselinová koroze)
 • Střešní PVC izolace (kyselé emise)

Vliv jiných látek

 • Minerální látky jako vápno, cement, sádra působí na kovy spolu s vlhkostí korozivně. Mezi profily RHEINZINK a těmito látkami je nutné namontovat vhodnou dělicí vrstvu. Sled montáže: Omítkové práce před pracemi s materiálem RHEINZINK (pokud možno použijte zafóliovaný materiál). 
 • Chlorid sodný působí ve spojení s vlhkostí na kovy korozivně. 
 • Slínkové čisticí prostředky působí na kovy korozivně.

 

Vliv olejového topení 

Stejně jako u všech světlých střešních krytin se mohou projevit změny barev způsobené spadem látek obsažených ve spalinách ze spalování oleje. Topný olej obsahuje ještě nepatrný, nehořlavý podíl popela, síru a někdy také aditiva obsahující železo. Z toho vzniklé usazeniny na povrchu nemají žádný vliv na životnost našeho materiálu. 

Další zvláštní upozornění pro zpracování různých skupin produktů naleznete v části Produkty.RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+420 325 615465