Informace k ochraně dat

RHEINZINK – Prohlášení o ochraně osobních údajů 

Děkujeme za Vaši návštěvu webových stránek RHEINZINK. Chceme Vám na našich internetových stránkách přinášet cenné informace o našich střešních a fasádních systémech a navíc poskytovat odborný poradenský servis.

Ochranu Vašich soukromých údajů nepodceňujeme a přejeme si, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili bezpečně. Proto se toto prohlášení vztahuje na údaje, které jsou díky návštěvě našich internetových stránek zjištěny, a má Vás informovat o tom, jak se s takovými údaji zachází. Dodržování zákonných předpisů o ochraně údajů je pro nás samozřejmostí. Naši zaměstnanci jsou zavázáni zachovat důvěrnost dat a jsou pravidelně školeni v oblasti ochrany údajů a bezpečnosti dat. V následujícím textu bychom chtěli stručně vysvětlit, jak chráníme Vaše údaje a co to pro Vás znamená, pokud budete používat naše online služby. Respektujeme zákonné předpisy o ochraně dat, zákona o telekomunikacích a dalších ustanovení o ochraně údajů.

Ve věci ochrany Vašich osobních dat nám můžete důvěřovat. Údaje jsou zašifrovány a přenášeny prostřednictvím digitálních zabezpečovacích systémů. Naše webové stránky jsou díky technickým opatřením chráněny proti poškození, zničení nebo proti neoprávněnému přístupu.

Přístupové údaje

Přístupem na naše internetové stránky získá RHEINZINK přístupové údaje, které jsou z bezpečnostních důvodů uloženy a umožňují identifikaci:
  - název Vašeho poskytovatele připojení k internetu
  - země, ze které pocházíte
  - webová stránka, ze které jste nás navštívili
  - hledaný výraz, pokud jste přišli na naše stránky přes vyhledávač
  - webové stránky, které u nás navštívíte
  - uživatelský nástroj (webový prohlížeč, operační systém), který jste použili
  - soubory, které jste si stáhli z našich stránek (např. PDF nebo Word dokumenty)
  - doba trvání
  - datum a čas návštěvy

Tyto údaje jsou ze strany společnosti RHEINZINK analyzovány a umožňují nám optimalizovat naše nabídky a přizpůsobit obsah uživatelům, například rozpoznat Vás jako opakovaného návštěvníka našich internetových stránek. Máte-li existující záznam, mohou být nová data v mnoha případech těmto přiřazena.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace, které mohou být použity výslovně k určení Vaší identity. Patří k nim dle § 4 Zákona o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Patří sem tedy také informace jako například Vaše jméno, poštovní nebo e-mailová adresa. Osobní údaje budou uloženy k přístupovým údajům pouze tehdy, pokud nám je poskytnete dobrovolně, např. v rámci registrace, ankety, soutěže, dotazu, přihlášením se k odběru zpravodaje nebo provedením on-line objednávky. Osobní údaje jsou navíc použity pouze v nezbytném rozsahu a výhradně pro účely Vámi odsouhlasené nebo právně přípustné. Pro zabezpečený přenos Vašich údajů používá RHEINZINK v zabezpečených oblastech metodu šifrování. To znamená, že komunikace mezi Vaším prohlížečem a např. naším objednávkovým systémem není pro ostatní na internetu čitelná. Použití našeho objednávkového systému je považováno za souhlas se shromažďováním a používáním Vašich údajů ze strany společnosti RHEINZINK.

Pokud jste se zaregistrovali pomocí Vaší e-mailové adresy k odběru našeho zpravodaje, použijeme Vaši e-mailovou adresu nad rámec poskytnutí našich služeb pro vlastní propagační účely, dokud se z odběru zpravodaje neodhlásíte.

Předávání osobních údajů třetím osobám 

RHEINZINK poskytuje své služby v určitých oblastech s vybranými partnery. Tito partneři podléhají stejně přísným zákonným ustanovením na ochranu údajů. Předávání osobních údajů třetím osobám probíhá výhradně

- při zpracování údajů zakázek, například online objednávky
- v jednotlivých případech, pokud jste dříve souhlasili

Další informace, jako například dobrovolně uvedené údaje k oblastem zájmu, nebudou poskytovány ze strany RHEINZINK třetím stranám. Státním zařízením a úřadům jsou osobní údaje sděleny pouze v rámci zákonných nebo soudních povinností.

Odkazy

Naše webová stránka také obsahuje hypertextové odkazy na jiné webové stránky jiných poskytovatelů, zvláště na webové stránky našich partnerů. V těchto případech budete z našeho webu přímo přesměrováni přímo na webové stránky jiného poskytovatele. Zjistíte to mimo jiné ze změny URL. Pokud jste byli přesměrováni prostřednictvím hypertextového odkazu na internetové stránky obchodního nebo reklamního partnera, podléhá použití Vašich údajů ochraně osobních údajů této společnosti. Nemůžeme přijmout odpovědnost za důvěrné nakládání s Vašimi údaji, protože nemáme žádnou kontrolu, že tyto společnosti dodržují právní předpisy o ochraně osobních údajů.

Vyloučení ručení u odkazů

Pokud na našich webových stránkách, včetně našeho internetového obchodu, odkazujeme přes odkazy na webové stránky třetích stran, výslovně prohlašujeme následující:

Nemáme žádný vliv na podobu a obsah odkazovaných stránek, ani při spuštění takových stránek na internet, ani při zadávání našich odkazů, ani později, natož pokud byly stránky aktualizovány nebo doplněny. My ani naši poskytovatelé dat nemůžeme ani zkoumat obsah takových odkazovaných stránek, ani nemůžeme ovlivnit obsah těchto stránek. Proto tímto způsobem výslovně prohlašujeme, že se s provedením a obsahem těchto odkazovaných stránek třetích osob neztotožňujeme a neručíme za obsah těchto stránek třetích stran.

Právo na výpověď a zrušení

Pokud RHEINZINK nebo jeho oprávněného zástupce písemně požádáte o opravu Vašich osobních informací, nepředávání třetím osobám nebo o vymazání, samozřejmě tak okamžitě učiníme. Pokud jste registrováni jako uživatel, nabízíme Vám také možnost zobrazit data a zrušit je nebo opravit.

Některé služby našich webových stránek můžete použít pouze v případě, že jste udělili souhlas se zpracováním a přenosem údajů. To zahrnuje zejména žádost o prospekty nebo o informace. Získáte kdykoliv bez udání důvodu bezplatný výstup o Vašich uložených údajích. Kdykoliv můžete Vaše údaje zablokovat, opravit nebo smazat a odmítnout anonymní nebo pseudonymní sběr dat a ukládání pro optimalizaci našich webových stránek. Také můžete kdykoliv zrušit bez udání důvodu Vámi udělený souhlas s přenosem údajů, sběrem dat a využíváním údajů.

Používání cookies využíváním Google Analytics 

Naše webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytované společností Google Inc. Služba Google Analytics používá tzv. "cookies". Slouží k tomu, aby byla naše nabídka více uživatelsky přívětivá, efektivní a bezpečná, nebo aby bylo umožněno použití určitých funkcí. Zaznamenány jsou například informace o operačním systému, prohlížeči, Vaší IP adrese, předtím otevřené webové stránce (referrer URL) a datum a čas Vaší návštěvy na našich webových stránkách.

Získané informace prostřednictvím tohoto textového souboru o použití našich webových stránek jsou poskytnuty serveru společnosti Google v USA, kde jsou uloženy. Google použije tyto informace, aby vyhodnotil Vaše využívání našich webových stránek, pro vytvoření reportů o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek a pro další služby spojené s využitím webových stránek a internetu. V případě, že to bude vyžadováno zákonem nebo pokud tyto údaje zpracovávají třetí osoby z pověření Google, poskytne společnost Google tyto údaje třetím stranám. Toto použití je anonymní nebo pseudonymní. Bližší informace o tomto najdete přímo na Google www.google.com/intl/cz/privacypolicy.html.

Můžete si nastavit prohlížeč tak, abyste byli informováni o ukládání cookies a případ od případu tak rozhodnout o přijetí či nepřijetí cookies nebo je zcela vyloučit. Pro více informací si prosím přečtěte uživatelské pokyny Vašeho internetového prohlížeče. V případě nepřijetí cookies může být funkčnost našich webových stránek omezena. Cookies nezpůsobí na Vašem počítači žádnou škodu a neobsahují viry.

Co jsou to Cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači, když se pohybujete na internetových portálech RHEINZINK. Jsou použity pouze pro rozlišení Vašeho počítače od počítačů ostatních uživatelů, kteří jsou přítomni na stránkách ve stejný čas. 

Používání cookies je pro personalizaci služeb na našich webových portálech nevyhnutelné. Naše cookies neobsahují osobní informace. Našimi servery uložené soubory cookies lze navíc přečíst opět pouze z naší strany a nikoliv ze strany žádné cizí webové stránky.  Většina prohlížečů je nastavena tak, aby akceptovala soubory cookies. Pokud nechcete využít výhod cookies, můžete tuto funkci ve Vašem prohlížeči deaktivovat. Dodržujte přitom prosím individuální možnosti nastavení Vašeho prohlížeče. Samozřejmě můžete naše webové stránky navštívit bez cookies. Může to ale vést k funkčním omezením našich nabídek.

Jsou cookies nebezpečné?

Cookies nepředstavují pro Váš počítač žádné ohrožení. Některé společnosti, které tyto  technologie používají, shromažďují Vaše informace pro průzkum trhu a reklamní účely. 
Naše cookies se používají výhradně pro účely popsané výše. Můžete použít nastavení prohlížeče buď tak, aby mohl přijímat cookies nebo využít naše internetové portály bez cookies funkčnosti. V tomto případě však Vaše zadání nelze uložit pro další dotazy, takže budou vyžadována z Vaší strany opětovná zadání.

Upozornění na cookie

Váš prohlížeč může být nastaven tak, že pokaždé zobrazí varování, pokud přijme cookie. Protože při návštěvě jednotlivých stránek portálu RHEINZINK je nutné vždy nově odeslat identifikační cookie, je toto upozornění velmi rušivé. Proto byste měli zakázat tato upozornění v prohlížeči.

Jiný aktivní obsah (např. JavaScript, ActiveX) 

Javascript, ActiveX a další ovládací prvky a skriptovací jazyky na webových stránkách, které obsahují prováděcí prvky, je možné ve Vašem prohlížeči z bezpečnostních důvodů kdykoliv deaktivovat. Naše webové stránky jsou navigovatelné i bez Javascriptu.
 
Bezpečnost dat

RHEINZINK používá technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu námi spravovaných Vašich dat proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo před přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zlepšována v souladu s technologickým vývojem.

Vaše osobní údaje jsou uloženy na serverech RHEINZINK v Německu.

Vyloučení odpovědnosti za škodu 

Za škody vzniklé použitím našeho internetového portálu, stejně jako našeho on-line obchodu, ze kterých tyto škody vznikly, ručíme pouze při úmyslném pochybení nebo hrubé nedbalosti našich zákonných zástupců, vedoucích úředníků nebo jiných asistentů. To platí také v případě porušení smluvních povinností, deliktu, jakož i při závadách a následných škodách.

Ručíme případně pouze do té míry, do jaké byly vzniklé škody předvídatelné. Naše odpovědnost je však omezena do částky 3.000,00 eur na škodní událost. 

Výše uvedená ustanovení neplatí, pokud jsou škody založeny na tom, že některý z našich zákonných zástupců, úředníků nebo našich dalších asistentů úmyslně nebo z hrubé nedbalosti porušil zásadní povinnosti pro naplnění předmětu smlouvy.

Prosazování a dodržování tohoto prohlášení ochrany údajů

RHEINZINK se zavazuje dodržovat výše uvedené body ve vztahu k ochraně údajů, tak jak bylo uvedeno. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit. Jsme k dispozici také v případě dotazů, podnětů nebo stížností.

Poznámka k našim autorským právům a jiným právům duševního vlastnictví

Vyhrazujeme si na všech stranách našeho internetového portálu, zejména pokud jde o design, prezentaci, obsah a nabídky, a také na odpovídající software a jejich obsahy autorská práva a další práva duševního vlastnictví. 

Výhrada

Berte, prosím, na vědomí, že naše zásady ochrany osobních údajů mohou být z důvodu změn v našich nabízených službách nebo v důsledku změn v zákonech přepracovány. O změnách ochrany osobních údajů Vás budeme informovat e-mailem na Vámi uvedenou e-mailovou adresu a případně Vás požádáme znovu o Váš souhlas s pozměněnými pravidly.

Poděbrady, 15.5.2012

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+420 325 615465