Technika systému

Popis systému

 • Různorodé ztvárnění fasád technikou RHEINZINK- šablon 
 • Možnost kombinace velkých a malých šablon


Velké šablony
Velkoformátové šablony mají větší pohledovou plochu a jsou určeny pro velkoplošné opláštění.

Malé šablony
Svým malým formátem umožňují funkčně i vzhledově dokonalé opláštění komplikovaných tvarů.

 • čtvercové
 • kosočtvercové


Na rozdíl od desek nebo šindelů s podobným optickým výrazem jsou šablony pro lepší těsnost opatřeny po obvodu předními, resp. zpětnými ohyby pro spojování pomocí tzv. závěsné drážkové techniky.

Všechny typy střešních šablon (velkoformátové, čtvercové a kosočtvercové) se dají vyrábět z tabulí nebo svitků průmyslově nebo ručně v klempířských dílnách v četných variacích a doporučených rozměrech.

Rozměry / tloušťka materiálu

Malé šablony

 • Čtvercové šablony prefabrikované jmenovitá velikost 400
 • Kosočtvercové šablony prefabrikované jmenovitá velikost 250
 • Tloušťka plechu 0,7 mm


Jiné rozměry se zhotovují dle poptávky.

Velkoformátové šablony

 • Šířka od 333 mm do 800 mm*
 • Délka až 3000 mm
 • Tloušťky plechu 0,7 / 0,8 mm / 1,0 mm


Velkoformátové šablony se vyrábějí individuálně pro každý objekt v požadovaných šířkách a délkách.

*  V kvalitě povrchu RHEINZINK-prePATINA schiefergrau k dispozici pouze do šířky 630 mm.

Zvláštní tvary

 • Konvexně a konkávně zaoblené šablony
 • Šablony v různých geometrických tvarech


Malé šablony lze dobře přizpůsobit zaobleným tvarům budov. U větších formátů může být v závislosti na rozměrech šablon a rádiusu budovy nezbytné šablony předem zaoblit. 

Šablony lze zhotovit v různých geometrických tvarech, např. trapéz nebo pláství.

V případě realizace se, prosím, obraťte na příslušného technického poradce.

Upevnění

Pevnost upevnění šablon RHEINZINK byla prokázána na základě zkoušek sání větru dle zkušebních kritérií ETAG 006. Maximální možné šířky velkoformátových šablon a požadovaná tloušťka materiálu se určí podle zatížení větrem na dané budově.

Pro malé i velkoformátové šablony nabízíme vhodné příponky, popř. upevňovací lišty.

V případě realizace se, prosím, obraťte na příslušného technického poradce.

 RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+420 325 615465