Stavební fyzika

Ochrana proti povětrnostním vlivům

Opláštění předsazené větrané fasády přebírá ochranu nosné konstrukce, hydrofobní tepelné izolace fasády a spodní konstrukce před vlivem počasí. Ochrana předsazené, zezadu provětrávané fasády před nárazovým dešťem se vyznačuje vysokou úrovní bezpečnosti.

Díky fyzikálním procesům není možný ani kapilární transport vody, ani přímé navlhnutí tepelně izolačních vrstev. K tomu ještě přibývá možnost neustálého odvádění vlhkosti díky odvětrávacímu prostoru. Tak mohou navlhlé izolační vrstvy rychle vyschnout, aniž by byla ovlivněna tepelná ochrana.

Podle normy DIN 18516-1 je zadní odvětrávací prostor nutné umístit min. 20 mm mezi opláštěním a vnější stěnou popř. tepelnou izolací. Odstup může být místy snížen např. díky spodní konstrukci nebo nerovnostem stěny na 5 mm. Na spodním konci fasády a v oblasti okraje střechy je nutné ponechat odvětrávací otvory o průměru min. 50 cm² na 1 m délky stěny.

nahoru

Tepelná ochrana

Zimní tepelná ochrana

V zimě tok teplého vzduchu proudící zevnitř ven vyjadřujeme pomocí součinitele prostupu tepla (U-hodnota). Čím menší tato hodnota je, tím menší je množství unikajícího tepla směrem ven. U-hodnota je určena tepelnou vodivostí tepelné izolace a tloušťkou tepelné izolace. Dle EnEV (nařízení úspor energie) požadovaná vysoce kvalitní tepelná izolace přispívá k ochraně přírody a po krátké době se vyplácí díky nízkým nákladům na vytápění.  

Dle normy DIN EN 13162 je nutné použít izolační materiály z minerální vlny typu WAB. Odborná pokládka a montáž izolační vrstvy snižuje teplené ztráty.

Tepelné mosty, tedy stavební díly, které rychleji přijímají chlad a vedou jej dále než jiné materiály, je nutné minimalizovat nebo omezit jejich vliv na sousední stavební díly. Ztráty energie díky působení tepelných mostů, kotvících prvků a upevnění je nutné zohlednit při výpočtu součinitele prostupu tepla (U-hodnota/energetická bilance). 

Vedle všeobecně známých, konstrukčně podmíněných tepelných mostů budovy, např. konzolových balkonových desek, je nutné dodržet u zavěšené větrané fasády montáž spodní konstrukce. Při použití kovové spodní kontrukce lze dosáhnout velkého omezení těchto tepelných mostů pomocí těsnicí spodní vrstvy mezi nosnou konstrukcí a stěnovou konzolí (Thermostop). Spodní konstrukce ze dřeva, jak jsou běžné u opláštění fasád technikou na drážku, jsou dnes díky požadovaným tloušťkám izolace prováděny s kříženým laťováním. Tímto způsobem jsou i v tomto případě redukovány tepelné mosty.  

Odolnost budovy proti větru je dalším faktorem vlivu. Díky netěsné schránce budovy (sání větru, tlak větru) vznikají vysoké ztráty energie, spojené s jevy průvanu (nepříjemné klima uvnitř). Budova musí mít před montáží zavěšené větrané fasády požadovanou těsnost proti větru. Masivní zeď nebo beton tento požadavek splňují. Průniky (např. okna, větrací vedení, atd.) vyžadují instalaci těsnění proti větru. 

Minimální tepelná izolace je uvedená v normě DIN 4108 – Tepelná izolace v pozemních stavbách. Je nutné dodržovat nařízení EnEV (nařízení úspor energie) v platném znění. 

Letní tepelná ochrana  
Letní tepelná ochrana zabraňuje zahřívání vnitřku budovy vlivem přímého nebo nepřímého slunečního záření. Je stanovena v normě DIN 4108-2 i v EnEV. 

Tepelný tok, který plyne zvnějšku dovnitř, je nutné udržet pokud možno co nejmenší. K tomu slouží dobrá tepelná izolace a také určitá hmota v konstrukci. Předností zavěšené, provětrávané fasády je to, že velká část tepelné energie dopadající na opláštění je odváděna pryč díky konvektivní výměně vzduchu.

nahoru
nahoru

Protipožární ochrana

Kovové fasády s kovovou spodní konstrukcí a odpovídajícím ukotvením splňují nejvyšší nároky na nehořlavost (klasifikace stavebního materiálu třída A1, DIN 4102, DIN EN 13501).

V DIN 18516-1:2010-06 pod bodem 4.4. popsaná ochrana proti požáru odkazuje na požadavky dle vzorového dokumentu technických stavebních předpisů díl 1, přílohy 2.6/11. Další požadavky popisují vzorový stavební postup (MBO) nebo stavební postupy jednotlivých zemí.

RHEINZINK provedl rozsáhlé testy pro různé fasádní systémy při MA 39 ve Vídni. Dle Ö-NORM 3800-5 v souladu s DIN 4102-20 splnily testované systémy všechna zkušební kritéria.

Bližší informace a zkušební protokoly obdržíte na vyžádání.

nahoru
RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+420 325 615465