Technika systému

Popis systému

  • Horizontální pokládka
  • Montáž odzdola nahoru
  • Neviditelné upevnění 


RHEINZINK- panely jsou vhodné především pro fasády s vysokými estetickými nároky, jako jsou např. průmyslové a administrativní stavby nebo veřejné budovy s moderním technologickým vzhledem. 

Přesazené panely mohou být položeny výhradně horizontálním směrem. Panely mají klínovitou geometrii se stavební hloubkou 25 mm v horní části a 40 mm v dolní části. Díky své šupinaté struktuře bez stínových spár představují přesazené panely velmi individuální typ opláštění fasád. 

Upevnění RHEINZINK- přesazených panelů se provádí neviditelným způsobem v horní krajní části panelu k podkladní konstrukci. Montáž probíhá zespod směrem nahoru.

Rozměry / tloušťka materiálu

  • Konstrukční šířka 200 – 333 mm 
  • Tloušťky materiálu 1,0 mm / 1,2 mm (dopopručení 1,20 mm při konstrukční šířce ≥ 250 mm)
  • Standardní délky 3000 mm a 4000 mm 
  • Max. délka  4000 mm


Doporučujeme panely na koncích vyztužit čely. Důležité je to zvláště u větších konstrukčních šířek od 250 mm kvůli dosažení bezchybného povrchu. Koncová čela zabraňují rovněž bočnímu průhledu do panelů např. u venkovních rohových profilů.

Přímé upevnění panelů na montážní profil, omezení maximální délky spojitých ploch na 4000 mm a výchylka podkladové konstrukce umožňují vyrovnání délkových změn panelů způsobených změnou teploty. To platí při použití vícedílné kovové podkladní konstrukce.

Vzniklé vertikální spáry mohou být provedeny různými způsoby, např. pomocí vzadu umístěného stykového plechu nebo dělicího profilu.

Zvláštní tvary

  • Perforace pohledových ploch


Rovněž pohledová plocha panelů může být zcela nebo částečně perforovaná, a to buď z architektonických důvodů nebo k zajištění ventilace, např. jako větrací nebo odvětrávací element pod přesahem střechy u větrané střešní skladby. Technické oddělení RHEINZINK nabízí jako doplňkovou službu různá provedení děrování.

Doporučujeme konzultaci s technickým poradcem RHEINZINK.

Upevnění

Upevnění RHEINZINK- přesazených panelů se provádí neviditelným způsobem pomocí horní spojky se slepými nýty nebo samořeznými šrouby. Rastr podkladní konstrukce je závislý na předpokládané větrné zátěži, statice systému a nosnosti opláštění. Je nutný statický výpočet.

Informace o nosnosti panelů a odpovídající tabulku zatížení větrem obdržíte na vyžádání.

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+420 325 615465