Vně ležící odvodnění střech

Vnitřní žlab

Popis systému / rozměry / tloušťka materiálu

 • Výroba jako ohýbaný profil, zpravidla hranatého tvaru
 • Tloušťka materiálu 0,7 mm / 0,8 mm / 1,0 mm v závislosti na přířezu
 • Přířez do max. 1000 mm
 • Standardní délka 3,0 m (jiné délky na vyžádání)
 • Svody a příslušenství dle výrobního programu

Vnitřní žlaby jsou z hlediska projektování a dimenzování velmi specifickou záležitostí. Dodržujte pokyny pro dimenzování a konstrukci.

Dimenzování vnitřních systémů odvodnění střech

Platné normy DIN a předpisy:

 • DIN EN 12 056-3 – Gravitační odvodňovací zařízení uvnitř budov, díl 3 – odvodnění střech, plánování a dimenzování
 • DIN 1986-100 - Odvodňovací zařízení pro budovy a pozemky, díl 100 – Dodatečné specifikace k DIN EN 752 a DIN EN 12 056
 • Odborné informace ZVSHK „Dimenzování podokapních a vně ležících žlabů"
 • “Směrnice ZVDH" Pokyny pro dimenzování odvodnění
 • "KOSTRA-DWD 2000 – Koordinovaná regionální vyhodnocení silných srážek pro dimenzování vodohospodářských zařízení, německá meteorologická služba (DWD)


Střešní žlab, příslušná svodová, sběrná a kanalizační vedení jsou dimenzovány z ekonomických důvodů a pro zajištění samočisticí schopnosti pro průměrné srážky. Výpočetní modul odtoku je v normálním případě místní 5 minutové množství srážek r(5/5), které je nutno očekávat jednou za 5 let. 

Úhrny srážek nad tento výpočtový déšť je nutné při plánování očekávat. Aby nedošlo k přetížení systému odvodnění střech a škodám díky zatopení na střeše, je nutné dle DIN 1986-100 aplikovat nouzové přepady. Přitom je nutné dbát na to, aby nouzové odvodnění směřovalo na zatopitelné části pozemku, aby nedošlo ke škodám.

Systémy odvodnění a nouzového přepadu musí být schopné společně odvodnit očekávaný místní nad 5 minut trvající stoletý déšť r(5/100) .

Dle DIN 1986-100 je jako hodnoty intenzity deště nutné použít hodnoty dle KOSTRA-DWD 2000. Odpovídající hodnoty naleznete také uvedené v normě DIN 1986-100, tabulka A.1 pro 90 německých lokalit.

Další veličiny jsou uvedené v platných normách DIN. Ty je nutno vždy zohlednit.

Důležitá poznámka:
Dimenzování vně ležícího odvodnění střech je díky komplexnosti dimenzování, prostorové náročnosti pro žlab a nutných nouzových odvodnění nutné včas zohlednit v projektu. Doporučujeme konzultaci v profesionální kanceláři pro technické vybavení budov. Profesní sdružení klempířů ZVSHK a spolek pokrývačů DDH poskytují odborné informace a software pro dimenzování podokapních a vně ležících žlabů.

Konstrukční příklad: vnitřní žlab s bezpečnostním žlabem

 • Rozměry okapových žlabů musí být proveditelné respektive vyrobiletelné po řemeslné stránce. 
 • Vzít v úvahu silný déšť (≥ 5 mm/m).
 • Počítat s nouzovým odvodněním.
 • Počítat s bezpečnostním žlabem.
 • Vzdálenost mezi žlabem a bezpečnostním žlabem ≥ 20 mm. 
 • Dbát na správné rozmístění dilatačních prvků.
 • Počítat s regulovatelným vyhříváním žlabů a systémem sněhových zábran.
 • Uzavření smluv na údržbu.


Doporučujeme, aby byl vnitřní (vně ležící) odvodňovací systém vybaven bezpečnostním žlabem. Bezpečnostní žlaby mohou být vylepené nebo zhotovené z kovu. Vylepené bezpečnostní žlaby mohou dešťovou vodu odvádět už před začátkem klempířských prací a poskytují tak vysokou ochranu před zahlcením. Vzdálenost mezi střešním a bezpečnostním žlabem by měla být mim. 20 mm. Každý bezpečnostní žlab je vybaven vlastními odtoky, aby jimi mohla být případně odváděna pronikající voda. Napojení na střešní konstrukce musí být provedeno odborně a bezpečně, aby při zahlcení do střešní konstrukce nepronikala voda. 

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+420 325 615465