Oplechování okrajů střech a nadezdívek

Hier steht ein alternativer Text
 • Pro okraje střech, římsy, okenní parapety, atiky a zdi jakéhokoliv druhu 

 • Hospodárné řešení pro trvalou ochranu fasády 

 • Z materiálu RHEINZINK- QUALITY ZINC 

 • Vynikající vlastnosti materiálu 

 • Vysoká estetická hodnota 

 • Dlouhá životnost a bezúdržbovost 

 • Optická harmonie s nejrozmanitějšími stavebními materiály 

 • Ekologická certifikace
   
 • Ověřená kvalita

 • Efektivní montážní techniky

Oplechování okrajů střech a nadezdívek

Vlhkost pronikající do zdiva může mít závažné následky. Ty začínají promáčením zdiva a odpadáváním omítky a končit mohou neopravitelným narušením stability. Oplechování zdí, okrajů střech, říms a okenních parapetů materiálem RHEINZINK zajistí jejich spolehlivou ochranu. Díky osvědčeným upevňovacím technikám přispívají k efektivní montáži oplechování, které pak po desetiletí zabraňuje průniku srážek. Oplechování materiálem RHEINZINK nabízí hospodárné a trvanlivé řešení.

Prospekty RHEINZINK v českém jazyce k zaslání poštou si můžete objednat  zde.

Download - česky
Označit ke stažení. Předem náhled? Klikněte na titul dokumentu. navíc žádám poslat poštou velikost souboru typ jazyk změna
Vybrat vše Vybrat vše
  
Architektonické Detaily
845 KB PDF Čeština 09.07.13


Download - německy
Označit ke stažení. Předem náhled? Klikněte na titul dokumentu. navíc žádám poslat poštou velikost souboru typ jazyk změna
Vybrat vše Vybrat vše
  
Mauerwerksabdeckung (Produktinformation)
614 KB PDF Deutsch 14.09.16
  
Abdeckungen und Anschlüsse (Planung und Anwendung)
3 MB PDF Deutsch 15.12.17


RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+420 325 615465