Technika systému

Dvojitou stojatou drážku z titanzinku RHEINZINK lze provést pro sklon střech nad 5°.

Popis systému

  • Střešní krytina od 5° (cca 8,7%) sklonu střechy 
  • Při sklonech střech od 5° do 7° použití těsnicích pásků do drážek


Dvojitou stojatou drážku lze provést od sklonu střech 5°. U sklonů střechy od 5° do 7° a při nebezpečí tvorby ledových závějí v oblasti okapnice je nutné použít těsnicí pásky do drážek. Ohyby profilů se zhotoví ručně nebo strojně. Také uzavření drážek probíhá buď ručně, nebo pomocí drážkovacího zařízení.

Jako standard se v mezinárodním měřítku prosadila pokládka předprofilovaných střešních pásů s dvojitou stojatou drážkou. S výškou drážky cca 25 mm a úzkým hřbetem drážky lze velmi zajímavě dělit střešní plochy.

Velmi snadno lze pomocí dvojité stojaté drážky realizovat i kónické oblasti a konkávně a konvexně zaoblené plochy.

Standardní rozměr pro střechy provedené technikou dvojité stojaté drážky je šířka krytinových pásů cca 600 mm (šířka svitku 670 mm), tloušťka plechu 0,7 mm.

Rozměry / tloušťky plechu

  • Standardní šířka krytinových pásů cca 600 mm (šířka svitku 670 mm) 
  • Obvyklé šířky krytinových pásů jsou 400 mm až 600 mm 
  • Tloušťky plechu 0,7 mm / 0,8 mm 
  • Běžné délky krytinových pásů do 10,00 m (větší délky na poptání)
  • Dodávaná délka max. 7,0 m


Jako mezinárodně používaný standardní rozměr platí pro střechy provedené technikou dvojité stojaté drážky šířka krytinových pásů cca 600 mm (šířka svitku 670 mm), s tloušťkou plechu 0,7 mm. Na základě praktických zkušeností doporučujeme u pultových střech s přesahem střechy omezit šířku krytinových pásů na 430 mm a tloušťku plechu na 0,8 mm. Toto opatření slouží k omezení zvuků, které mohou vzniknout přirozeným prohýbáním pásů vlivem silného větru.

Obecně běžná maximální délka střešního krytinového pásu činí 10,00 m. Ve zvláštních případech lze položit i pásy do délky 16,00 m. Sklon střechy potom zůstane v tomto případě omezen max. na 30°. Upevnění a detaily napojení pásů musí být v tomto případě přizpůsobeny zvýšeným délkovým změnám.

Pokud maximální délka krytinových pásů nestačí, lze pásy nastavit a spojit s původním pásem příčnými spoji.

Zvláštní tvary: konkávně a konvexně zaoblené pásy, konické pásy.

Zvláštní tvary

  • Konkávně a konvexně zaoblené pásy 
  • Konické pásy


Minimální poloměr konvexně zaoblených předem vyprofilovaných pásů činí 0,6 m. Plochy s poloměrem 12 m a vyšším nejsou pro zaoblené pásy nutné. U menších poloměrů musí být pásy řemeslníky hraněny a vytaženy ručně kleštěmi nebo ohýbačkou.  

U konkávně zaoblených ploch se musí hrany zmáčknout, což je technicky náročnější než natahování. Minimální poloměr konkávně zaoblených předem vyprofilovaných pásů proto činí 2,5 m. Plochy s poloměrem 25 m a vyšším nejsou pro zaoblené pásy nutné.

K provedení střech se zakulaceným půdorysem nebo střech se speciálními detaily se používají konické pásy. Šířka u konických pásů by se kvůli možnosti řemeslného zpracování měla pohybovat mezi min. 100 mm a max. 730 mm, v závislosti na zatížení větrem. U pultových střech by měla být dodržena šířka pásů max. 530 mm.

Drážkované střešní krytiny z titanzinku RHEINZINK se připevňují nepřímo pomocí pevných a posuvných příponek.

Upevnění

Drážkované střešní krytiny z titanzinku RHEINZINK se připevňují nepřímo pomocí pevných a posuvných příponek. Pro zjištění požadovaných rozestupů příponek použijte, prosím, naši tabulku zatížení větrem v brožuře "DRÁŽKOVANÁ KRYTINA - Zásady pro zpracování klempířské práce - Navrhování a použití". Pro tyto potřeby je nutné předem zjistit zatížení větrem dle DIN 1055 díl 4.RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+420 325 615465