Konstrukční příklady

Kovové střechy mohou být provedeny jako větrané nebo nevětrané. Oba typy konstrukce mají při zohlednění požadavků na projekt a provedení své oprávnění.

Vlhkost ve stavebních materiálech je může zničit a mít nepříznivý vliv na okolní materiály. To platí např. pro nosné stavební díly, tepelnou izolaci a vnitřní obložení.

Proto je nutné zabránit proniknutí vlhkosti (např. voda z tajícícho ledu prostřednictvím povětrnostně podmíněných závějí sněhu nebo následků průniků nebo stavebně fyzikálních problémů), eventuálně je nutné dovnitř vniklou vlhkost řádně odvést.

Vlhkost může pronikat z vnitřního prostředí do konstrukce přes otevřené spáry ve vzduchotěsné vrstvě. Z tohoto důvodu norma DIN 4108, tepelná izolace pozemních staveb, část 7: ”Vzduchotěsnost stavebních dílů”, požadavek na vzduchotěsnost výslovně zdůrazňuje.

V případě nevětraných konstrukcí je nutné během stavební fáze zcela zabránit zvýšenému průniku vlhkosti. Dobrý stavební projekt a vhodná zakrývací opatření jsou naprosto nezbytná.

Použití dělicích vrstev

Dělicí vrstvy se používají pod drážkované střešní krytiny z různých důvodů. Jejich úkolem je po instalaci spodní konstrukce ochrana před povětrnostními vlivy a kovové krytiny jsou chráněny před škodlivým působením z materiálů spodní konstrukce. Použitím popískovaných nebo popráškovaných dělicích vrstev lze zlepšit kluznost kovových krytin při teplotně podmíněných délkových změnách. V určitých regionech zajišťuje funkci tlumení hluku při dešti další speciální dělicí vrstva.

Studie prokázaly následující: Univerzita v Hannoveru došla k závěru, že při použití střešních krytin RHEINZINK nejsou jako ochrana proti prostředkům pro ochranu dřeva nutné dělicí vrstvy. Měření hluku provedené inženýrskou kanceláří ukázalo, že klasické plstěné dělicí vrstvy představují sotva měřitelný, resp. žádný útlum zvuku.

Existuje mnoho dělicích vrstev, některé z nich jsou používány teprve krátce. K mezinárodně používaným patří zesílené a popískované bitumenové střešní pásy. Trend se ubírá směrem k upouštění od použití dělicích vrstev při použití dřevěného bednění. Důvodem jsou pozitivní vlastnosti přírodního dřevěného bednění, pokud jde o vedení a zadržování vlhkosti.

Již více než 15 let se také používají strukturované dělicí vrstvy, například RHEINZINK-VAPOZINC nebo AIR-Z. Tyto umožňují na základě jejich strukturní rohože vysychání nečekaně vniklé vlhkosti mezi střešní krytinu a spodní konstrukci. Požadované použití dělicích vrstev pro RHEINZINK drážkované systémy musí být plánováno na základě praktických požadavků z hlediska určení stavby. Požadavek silně závisí na meteorologických charakteristikách dané lokality a na průběhu stavby.

Překrývání dělicích vrstev

Někdy vidíme, že jsou z různých důvodů přes sebe kladeny dvě plošné dělicí vrstvy. Nezávisle na druhu dělicí vrstvy toto důrazně nedoporučujeme. Mezi dělicími vrstvami se tvoří kapiláry, jejichž působení činí v případě průniku vlhkosti například při pokládce za vlhka nebo kvůli únikům z dvojitého systému dělicích vrstev velký vodní rezervoár. To vede ke škodám na spodní konstrukci nebo ke korozi kovové krytiny. Sitauce se ještě zhorší, pokud vrchní dělicí vrstva může vodu přijmout, což je případ například jednoduchých bitumenových lepenek/papírů nebo bitumenových plstí.

Toto omezení neplatí v souvislosti se strukturními rohožemi položenými nahoře, díky jejichž vlastnostem se výše uvedených nevýhod nemusíte obávat.RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+420 325 615465