Technika systému

Popis systému

  • Střešní krytina od sklonu střechy 5°
  • Délka krytinových pásů do 20,00 m 


RHEINZINK- Klick-lištový systém lze použít u střech se sklonem od 5°. Speciálně vyvinutý lištový držák RHEINZINK- Klick z pozinkované oceli slouží pro upevnění pásů. Na lištový držák se po upevnění snadno nasadí krycí lišta RHEINZINK- Klick.


Krytinové pásy mohou být dodány předprofilované nebo mohou být zhotoveny pomocí mobilních profilovacích strojů RHEINZINK až na stavbě. Ruční nebo strojní uzavírání drážek není u RHEINZINK- Klick-lištového systému nutné. Rozměry lišty činí cca 6,0 cm šířky a cca 5,3 cm výšky a lišta tak přispívá k členění velkých střešních ploch.

Rozměry / tloušťky plechu

  • Šířky svitku 470 mm až 670 mm 
  • Šířky krytinových pásů 345 mm až 545 mm = rozměr 385 mm až 585 mm 
  • Tloušťky plechu 0,7 mm / 0,8 mm
  • Délky krytinových pásů ≤ 20,00 m
  • Dodávaná délka max. 7,0 m


Standardní šířka svitku 670 mm (viz dvojitá stojatá drážka) se prosadila i u RHEINZINK-Klick-lištového systému. Protože boční zahnutí pásu činí 47 mm, liší se rozměry pásu od pásů realizovaných technikou dvojité stojaté drážky. Standardní šířka krytinových pásů u RHEINZINK-Klick-lištového systému činí cca 475 mm, což odpovídá rozměru 515 mm.

Na základě stavebních zkušeností doporučujeme u pultových střech a u přesahů střech omezit šířku krytinových pásů na 445 mm (šířka svitku 570 mm, rozměr 485 mm) a použít plech o tloušťce 0,8 mm. Toto opatření slouží k redukci zvuků, které mohou vznikat přirozeným prohýbáním krytinových pásů vlivem silného větru. 

Zpravidla lze délky krytinových pásů zhotovit až do délky 20,00 m. Systémově podmíněné relativně volně probíhající délkové změny krytinových pásů jsou důvodem pro omezení délky pásů jednak z hlediska stavebně organizačního a také s ohledem na střešní průniky. 

Také u RHEINZINK- Klick-lištového systému musí být upevnění a napojení detailů prováděno s ohledem na délkový pohyb pásů.

Příčné spoje lze použít pro napojení jednotlivých délek nebo k optickému členění.

Zvláštní tvary

  • konvexně zaoblené střešní tvary
  • kónické krytinové pásy


Od konvexního rádiusu cca 65 m lze pásy lištového systému RHEINZINK- Klick položit bez předzaoblení. Předzaoblení střešních pásů RHEINZINK-Klick-lištového systému není technicky možné.

Pro provedení střech nad kruhovými půdorysy nebo u zvláštních detailů v oblasti úžlabí se používají kónické pásy. Šířka kónických pásů musí být vzhledem k ručnímu vyhotovení min. 100 mm a max. 800 mm, v závislosti na větrné zátěži. U pultových střech je nutné zachovat max. šířku pásů 445 mm, což odpovídá rozměru 485 mm.

Upevnění

Lištové střešní pásy RHEINZINK-Klick se upevňují nepřímo pomocí 500 mm dlouhého lištového držáku z pozinkované oceli. Pro zjištění vyžadovaných rozestupů lištového držáku Vám dáváme k dispozici na vyžádání tabulky zatížení větrem. Před použitím těchto tabulek je nutné zjistit větrnou zátěž dle normy DIN 1055 část 4.

V oblasti downloads jsme pro Vás připravili odkaz na dokumentaci k upevnění.RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+420 325 615465