FAQ / často kladené otázky

Zde si můžete přečíst odpovědi na různé otázky, týkající se titanzinku RHEINZINK, stejně jako zinku obecně.

Co to znamená, že je materiál RHEINZINK ohleduplný k životnímu prostředí?

RHEINZINK je přírodní materiál, vyráběný ze stopového prvku zinku. Materiál má přírodní povrch, vytvářející patinu. Patina zajišťuje bezúdržbovost materiálu po generace. Titanzinek nepotřebuje po celou dobu své životnosti nátěry, ani jinou povrchovou údržbu. Po ukončení životnosti je RHEINZINK až 100% recyklovatelný. Navíc je energetická náročnost výroby ve srovnání s porovnatelnými materiály nižší. Titanzinek RHEINZINK je tedy vysoce ekologický materiál.

Co je to titanzinek?

Titanzinek je slitina zinku, mědi a titanu. Slitinu tvoří elektrolyticky čistý zinek se stupněm ryzosti 99,995 % zinku (99,8 %) a slitinových přísad mědi (0,08 – 0,17 %) a titanu (0,07 - 0,12 %).

Co je to RHEINZINK?

RHEINZINK je bezúdržbový přírodní materiál s vysokou užitnou hodnotou, dodávaný bez povrchových úprav. RHEINZINK je vyráběný nejmodernější technologií respektující nejvyšší ekologické požadavky.

V jakých variantách povrchu se vyrábí RHEINZINK?

Materiál RHEINZINK se vyrábí ve třech povrchových provedeních.  Základní tzv. RHEINZINK- leskle válcovaný, dále v předzvětralém provedení jako RHEINZINK – „předzvětralýpro modrošedý“ a RHEINZINK – „předzvětralýpro břidlicově šedý“.

Lze RHEINZINK pájet?

Titanzinek (RHEINZINK) je jediný materiál používaný pro výrobu klempířských prvků ve stavební výrobě, který lze pájet 100 %. To znamená, že pájený spoj můžeme zatížit jak vodotěsně, tak pevnostně bez dalších podpůrných prostředků jako jsou nýty apod. Tyto jsou dokonce při pájení titanzinku RHEINZINK nežádoucí. Pájíme pomocí cíno-olověné pájky s podílem cínu 40 %. V pájeném spoji vzniká při teplotě 230 – 250 °C slitina cínu a zinku, která se svými vlastnostmi blíží vlastnostem základního materiálu. Doporučená pájecí kapalina je ZD-PRO. Nářadí a nástroje by měly být použity podle doporučení uvedených v podkladech firmy RHEINZINK.

Lze pájet i RHEINZINK „předzvětralý“?

RHEINZINK- „předzvětralýpro modrošedý“ lze pájet bez omezení stejným postupem jako materiál RHEINZINK leskle válcovaný. RHEINZINK- „předzvětralýpro břidlicově šedý“ lze pájet, pouze pokud odstraníme patinační vrstvu. To lze mechanicky například jemným smirkovým papírem nebo chemicky pomocí rozpouštědla PRO. Použití rozpouštědla je velice jednoduché, protože jím potřeme plochy těsně před samotným pájením a hned pokračujeme přesně tak, jako bychom pájeli RHEINZINK leskle válcovaný. Podmínkou pro vyvolání chemické reakce je použití pájecí kapaliny ZD-PRO. Technické informace jsou k dispozici v rámci poradenství RHEINZINK.

Může ležet RHEINZINK přímo na bednění?

Materiál RHEINZINK lze u větrané střešní skladby pokládat přímo na prkenné bednění o tloušťce min. 24 mm a šířce max. 140 mm.

Můžeme použít leskle válcovaný materiál na fasádu?

RHEINZINK leskle válcovaný není doporučenou variantou na výrobu prvků pro fasádní opláštění. Hlavním důvodem je velmi nepravidelný průběh patinace povrchu. Přítomnost vody na povrchu materiálu je hlavním aktivačním faktorem pro zahájení patinace. Na povrchu svislé konstrukce se však udrží jen krátkou dobu a nestihne vyvolat dostatečnou reakci pro plynulý průběh patinace. Vzhled fasády je pak po dlouhou dobu lesklý a následně neuspořádaný s lokálními shluky a nestejně barevnou strukturou. Ve svém okolí může vyvolávat nežádoucí pozornost s podtextem nekvalitního materiálu. Existují však i výjimky, kdy architekt záměrně použije tento typ materiálu, jako například Daniel Libeskind na opláštění Židovského muzea v Berlíně. Pro veškeré fasádní opláštění se doporučuje použití materiálu RHEINZINK- „předzvětralý…..“

Jak je hodnocena energetická bilance materiálu RHEINZINK?

RHEINZINK disponuje pozitivní energetickou bilancí. Materiál může být vyráběn s porovnatelně nízkými energetickými náklady. Zvláště díky podílu sekundárního materiálu ze šrotu při výrobě i díky podílu "starého" zinku v používaném čistém zinku tvoří tento podíl zhruba 30%, což redukuje spotřebu energie o více než 90%.

Jak dlouho se dá používat střešní krytina RHEINZINK?

Aktuální výzkumy dokládají vysokou životnost střešních krytin i fasád RHEINZINK. Pro technickou životnost je uváděno ca. 75 let. Předpokladem je plánování střešní konstrukce se zohledněním dnešních stavebně fyzikálních požadavků a korektní zpracování řemeslníkem.

Kolik vrstev má RHEINZINK?

Materiál RHEINZINK je jednovrstvý masivní kov, jedná se o slitinu zinku (99,8%), titanu ( 0,07- 0,12%) a mědi (0,08- 0,17%) .

Jaká je životnost odvodnění RHEINZINK?

V systému odvodnění se po léta shromažďují všechny možné látky, které částečně znamenají zátěž pro materiál a tím snižují jeho životnost. Podle aktuálních výzkumů v podmínkách současného životního prostředí, které jsou značně lepší než před 20 lety, vycházíme ze střední délky životnosti ca. 40 let.

Dají se klempířské konstrukce lepit? Pokud ano, jakým lepidlem?

Klempířské konstrukce lze ke konstrukci podkladní kotvit lepením. Tyto lepené konstrukce kladou náročné požadavky na vlastnosti lepidla a ne všechny druhy lepidel tyto požadavky splňují. Firma RHEINZINK doporučuje používat pouze lepidlo ENKOLIT. Jedná se o trvale elastické lepidlo na bázi bitumenu s více než 40- ti letou historií.

Dodává se materiál RHEINZINK s ochrannou folií?

Materiál RHEINZINK je možné objednat i s ochrannou folií. Jedná se o jednostrannou samolepicí ochrannou folii, která je nanesena při výrobě. Používá se pro ochranu povrchu tabulí a svitků z materiálu RHEINZINK během přepravy, skladování a montáže. Po montáži na konci každého pracovního dne se musí ochranná folie odstranit.

Jak se recykluje materiál RHEINZINK?

Materiál RHEINZINK, který se po ukončení užívání demontuje, může být přes výkupnu starých kovů opět až 100% zhodnocen. Již před lety se tento uzavřený koloběh materiálu etabloval a osvědčil. Podíl zpětně vráceného materiálu tvoří od té doby již přes 90%. Důvodem je vysoká hodnota zbytkového materiálu, která činí až 55 - 60% původní ceny materiálu. To je zvláštním podnětem ke sběru starého a zbytkového materiálu.

Jak vysoký je recyklovaný podíl ve výrobě RHEINZINK?

Momentální podíl recyklovaného materiálu ve výrobě RHEINZINK činí 100%. Veškerý odpad výroby se sbírá a bez omezení vrací zpět do výroby. Tento systém je kontrolován naším managementem kvality a životního prostředí dle ISO 9001 a ISO 14001.

Jak velký je podíl recyklovaného materiálu v materiálu RHEINZINK?

Podíl závisí na disponibilitě kovovým odpadem pro naše dodavatele. V současnosti činí podíl sekundárního materiálu v naší surovině - čistém zinku 10% - to znamená, že 30 cm žlabu bylo statisticky již jednou jako žlab použito.

Proč se u RHEINZINKu nepřidává již žádný další recyklovaný materiál?

Odpověď spočívá v disponibilitě kovošrotu. Vzhledem k dlouhodobé životnosti stavebních produktů RHEINZINK slouží některé produkty, které byly použity již před více než 30 lety, stále ještě své funkci. Množství zabudovaných produktů RHEINZINK, stejně jako dalších zinkových materiálů, na stavbě a v denním použití a tím se nacházejících v koloběhu zinku, není tak velké, aby mohlo být více materiálu k dispozici pro vrácení a znovuzhodnocení, příp. není v takovém množství dostupné na trhu starých kovů.

Jak velká jsou naleziště zdrojů pro produkci zinku?

Již mnoho desetiletí se po nalezištích zinku pátrá. S pomocí dnes dosažitelných informací vykazují zdroje zinku, že bez zohlednění zpětného toku zinkového šrotu pokryjí potřebu zinku minimálně na příštích 700 let.

V jakých dalších oblastech se zinek jako surovina používá?

Zinek se používá v mnoha oblastech od výroby automobilových pneumatik, barev, koupelnových armatur nebo u dveří, hraček až ke kosmetickým produktům. Každý člověk se se zinkem potkává denně, ať už je obsažen v šamponu při ranní sprše nebo v léčivech - velmi známé jsou zinkové masti.

V jakých potravinách je zinek obsažen?

V potravinách je zinek obsažen jako životně nezbytný stopový prvek. 1 kg hovězího masa obsahuje 25 – 50 mg zinku, 1 kg ovesných vloček 70 – 140 mg. Člověk potřebuje v průměru ca. 10 - 15 miligramů zinku denně pro důležité tělesné funkce, jako např. tvorbu enzymů, růst, hojení ran, atd. Těhotným a kojícím ženám se dopručuje denní příjem zinku až 25 mg.

Proč zinek jako těžký kov tělu neškodí?

Materiál zinek je kvůli své specifické hmotnosti více než 5 g /cm³ automaticky řazen k těžkým kovům. Toto dělení podle hmotnosti však není zároveň automatickou klasifikací pro jedovaté látky. Zinek se po příjmu do těla například prostřednictvím stravy v těle neukládá, jako např. rtuť nebo kadmium. Množství zinku, které tělo nespotřebuje pro vlastní látkovou výměnu, je z těla přirozenou cestou vyloučeno. V zásadě platí: Kde není zinek, není život.

Může se dešťová voda z ploch z materiálu RHEINZINK bez povolení vsakovat?

Vsakování dešťové vody je stále více vědecky kontrolováno. Platí preventivní princip ochrany vodního bohatství a tím také spodní vody. Pokud je dešťová voda odvedena ze zinkových ploch do průsaků, budou částice zinku navázány na organické části jako prach, listí, části otěru z jiných materiálů nebo do přilehlé půdy. Pro specifické geologické oblasti jsou k dispozici pro případ potřeby filtrační zařízení. Povolení vsakování je při dodržení úředních předpisů věcí čistě formální.

Jak odvádět dešťovou vodu z ploch z materiálu RHEINZINK?

Dešťová voda, odváděná systémem odvodnění RHEINZINK, je ve většině případů odvedena do kanalizace. V rámci dnes mnohými úřady požadované decentralizované likvidace dešťové vody se dnes často využívají průsakové prohlubně a šachty i podzemní rýhy. Existují oblasti, kde je kvůli geologickým podmínkám používán k čištění dešťové vody přídavný filtr. Další informace k tomuto tématu jsou k dispozici na vyžádání v RHEINZINK ČR.

Kde si mohu koupit výrobky RHEINZINK?

Přehled přímých prodejců RHEINZINK Vám zašleme na vyžádání.

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+420 325 615465