Tři pilíře RHEINZINKU pro udržitelný rozvoj

Ekologie

Přírodní materiál, dlouhá životnost, recyklovatelnost - čím RHEINZINK přispívá k pozitivní bilanci životního prostředí? Zjistíte zde …

dále

Ekonomie

Nejlepší praktická řešení pro odpovědné využívání zdrojů. Přečtěte si zde.

dále

Společnost

Úspěch vytvářejí lidé. Partnerství bereme vážně. Nade vše si ceníme partnerské spolupráce s našimi zákazníky, dodavateli a spolupracovníky.

dále

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+420 325 615465