Ekologie

Zinek je ekologický materiál s vysokým recyklačním koeficientem.

Ekologická rovnováha

  • Přírodní materiál
  • Udržitelné zdroje
  • Přírodní povrch bez údržby
  • Dlouhá životnost
  • 100 % recyklovatelný
  • Bezpečný životní cyklus materiálu
  • Nízká spotřeba primární energie

Přírodní materiál

Zinek patří mezi 10 prvků, nejčastěji se vyskytujících v zemské kůře. Po železu je druhým nejdůležitějším stopovým prvkem a hraje důležitou roli v různých fyziologických a biochemických funkcích. Zinek aktivizuje hormony, stabilizuje buněčné membrány, ovlivňuje růst a je důležitý pro funkci nervů, zraku pokožky, při hojení ran a pro funkci imunitního systému.

Udržitelné zdroje

Zinkové rudy jsou široce dostupné geologicky i geograficky po celém světě, a to především podzemní těžbou. Nejvíce zinkové rudy se v současné době těží v Austrálii, Kanadě a Peru. Také Čína, Japonsko, Mexiko, Severní Korea , USA, Zaire a některé evropské země jsou významnými producenty. S ohledem na dnešní důlní technické možnosti se celosvětové zásoby zinku odhadují na 3400 milionů tun. To je podle dnešních výrobních parametrů zásoba zinku na dalších ca. 700 let. V tomto množství není ještě navíc zohledněn podíl recyklovaného materiálu. Zinek tedy nepatří k surovinám s ohroženou dostupností.

Přírodní povrch bez údržby

Výrobky z řady RHEINZINK-PATINA LINE mají přírodní povrch bez dodatečných vrstev nebo fosfátování a samočisticí schopnost. V průběhu času se na jejich povrchu vytváří patina - modrošedá nebo břidlicově šedá ochranná vrstva. Důležité jsou samoléčebné vlastnosti přírodní patiny, které postupně zacelí případné poškrábání povrchu materiálu.

Dlouhá životnost titanzinku

Takzvaný hutní zinek použil již v 19. století například slavný architekt Carl Friedrich Schinkel (1781 - 1841). Budovy postavené architektem Schinkelem jsou dnes postupně obnovovány, pokud nepadly za oběť řádění války. Svědčí to o životnosti stavebního zinku a ochraně budov proti povětrnostním vlivům.

Patina chrání titanzinek proti korozi a prodlužuje jeho trvanlivost a životnost. Patina je nerozpustná ve vodě a díky neustálé obnově na povrchu masivního materiálu snáší vlivy životního prostředí / eroze (jak přírodního, tak průmyslového původu).

Ve vztahu k průměrným hodnotám úbytků materiálu ve středoevropském klimatu, které se díky poklesu znečištění životního prostředí v posledních desetiletích výrazně snížily, se udává pro střešní krytiny RHEINZINK očekávaná životnost 100 až 120 let. Samozřejmou podmínkou je řádné naplánování a provedení střešní konstrukce podle zásad stavební fyziky a bezchybně provedená řemeslná práce.

Životnost materiálu RHEINZINK je deklarována následujícími institucemi / certifikačními úřady:

  • BMUB - Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti: Konstrukce: Titanzinek jako střešní krytina ≥ 50 let (Zdroj: Tabulka "Životnost stavebních komponentů pro analýzy životního cyklu podle BNB").
  • Britský institut Certification Institute BRE (Building Research Establishment Ltd.) počítá v rámci posuzování životního cyklu materiálu RHEINZINK u střech a fasád s životností ≥ 80 let.
  • Institut TNO (Built Environment a Geosciences), Breda, Nizozemí: Životnost okapů a svodů ≥ 75 let.

Recyklace

Schopnost recyklace hraje v udržitelné výstavbě důležitou roli. Demolice je součástí životního cyklu budovy a je jí věnována zvláštní pozornost. Cílem je především ochrana přírodních zdrojů a omezení množství odpadu. Vysoká schopnost recyklace umožňuje návrat prvků budovy do přírodního energetického a materiálového cyklu. Proto dostávají přednost opakovaně použitelné nebo recyklovatelné materiály.

Produkty RHEINZINK mají v zásadě věčný život.  Při rekonstrukcích nebo po uplynutí životního cyklu budovy se tyto prvky dají snadno oddělit a recyklovat. Produkty PATINA LINE mohou být na 100 % recyklovány a znovu použity bez dalších výrobních kroků, jako je odstraňování nátěrů nebo řezání kompozitních materiálů. Veškerý kovový odpad z výroby se roztaví a použije do nových výrobků. Recyklační kvóta stavebního zinku v Německu je asi 95 % takže nedochází prakticky k žádným ztrátám stavebního zinku. Díky vysoké míře recyklace materiálu obsahuje stavební titanzinek již dnes téměř třetinu sekundárního materiálu - tento poměr je limitován pouze skutečností, že produkty zinku jsou velmi trvanlivé a proto jsou recyklovány v dlouhých cyklech.

Energie potřebná k recyklaci materiálu RHEINZINK obsahuje jen asi 5 % primární energie. To znamená, že v porovnání s novou výrobu dochází k úspoře 95 % energie. Vzhledem k tomu, že hodnota recyklovaného materiálu činí dnes až 60 % z ceny rafinovaného zinku, rafinovaného zinku, je rozhodnutí pro přírodní materiál z ekonomického hlediska mimořádně rozumné a dlouhodobě udržitelné.

Nízká spotřeba primární energie

Díky relativně nízké teplotě tání při výrobě kovů, přibližně 520°, a vysoké míře recyklace vykazují produkty RHEINZINK poměrně nízkou spotřebu primární energie. Snadno obstojí v porovnání s jinými stavebními kovy a běžnými střešními krytinami, jako jsou betonové střešní tašky nebo tašky pálené.

Nahlédněte zde do našich environmentálních prohlášení o produktech.

Prohlášení o produktech /certifikáty

Ekologické vlastnosti titanzinku RHEINZINK byly posouzeny a certifikovány nezávislými institucemi.

dále

Management srážkových vod

Zjistěte více o vsakování a využití srážkových vod ze střech krytých materiálem RHEINZINK.

dále

Ochrana před elektrosmogem

Je dokázáno: RHEINZINK odstíní přes 99% elekromagnetického záření.

dále

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+420 325 615465