Využití dešťové vody. Přirozené. Bezpečné.

Dešťová voda může mít další praktické využití: vsakování do studní, odvádění do sudů na dešťovou vodu či splachování toalet. S odvodněním RHEINZINK snadno a rychle.

Vsakování srážkových vod

Vsakování srážkových vod ze zinkových střech do vsakovacích jímek a vsakovacích studní je při dodržování stanovených technických pravidel stavebních specifikací zcela bezpečné.

Proč je vsakování bezpečné? V rámci řady mezinárodních výzkumných projektů zkoumaly v posledních deseti letech různé nezávislé intituce možné následky výskytu zinku v dešťové vodě. Jednoznačný výsledek zní: zinek v dešťové vodě nemá žádný nepříznivý ani škodlivý vliv.

  • Zinek je jedním z 10 nejčastějších prvků nacházejících se v zemské kůře. Ve vodě, ve vzduchu a v zemi existuje tedy přirozená koncentrace pozadí.
  • Ve vodě, vzduchu, v půdě existuje přirozená koncentrace zinku.
  • Zinek je po železe druhý nejdůležitější stopový prvek  a má zásadní význam pro život.
  • Je prokázáno, že obsah zinku v dešťové vodě, odváděné ze zinkových střech, se pohybuje na úrovni obsažené v pitné vodě. Ani směrnice EU, ani německé předpisy pro pitnou vodu neobsahují limity pro obsah zinku.
  • Přirozené odplavování střešních materiálů ze zinkových střech výrazně pokleslo díky masivnímu úbytku "kyselých dešťů" a s tím související stále lepší kvalitě ovzduší v posledních 15 letech.
  • Aktuální publikace Federální agentury pro životní prostředí (UBA - Umweltbundesamt) uvádějí, že pouze 2 % z celkového množství zinku vstupujícího do životního prostředí ze zinkových střech pocházejí z pláště budovy. Podíl zinku vstupující odtud do půdy je se svými méně než 0,5 % ještě nižší a neškodný.
  • Většina zinku přicházejícího do půdy nebo vody není biologicky dostupná, protože dochází k přírodním vazbám kovu na jílové minerály, oxidy železa a organické látky.

Využití dešťové vody

Další možnosti pro ekologické a přirozené využití dešťové vody nabízí zařízení pro její skladování a použití. Široké spektrum možností se pohybuje od osvědčeného sudu s dešťovou vodou ke standardním, moderním systémům pro využití dešťové vody, jako jsou potrubí a cisterny. V závislosti na okolnostech jsou k dispozici systémy různých velikostí a charakteru.

Všude, kde není nutná kvalitní pitná voda, je možné využít vodu dešťovou: pro ​​zavlažování venkovních ploch, zalévání rostlin, pro splachování toalet i pro praní prádla v pračce.

Více k tomuto tématu si přečtěte v naší publikaci "Ekologicky šetrné využití dešťové vody" nebo na domovské stránce Profesního sdružení pro využití dešťové vody „Fachvereinigung Betriebs- und Regenwassernutzung e.V.“, www.fbr.de.

Download
Označit ke stažení. Předem náhled? Klikněte na titul dokumentu. navíc žádám poslat poštou velikost souboru typ jazyk změna
Vybrat vše Vybrat vše
  
Umweltgerechtes Regenwassermanagement (Broschüre)
1 MB PDF Deutsch 17.08.16


Prohlášení o produktech /certifikáty

Ekologické vlastnosti titanzinku RHEINZINK byly posouzeny a certifikovány nezávislými institucemi.

dále

Ochrana před elektrosmogem

Je dokázáno: RHEINZINK odstíní přes 99% elekromagnetického záření.

dále

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+420 325 615465