Ochrana před elektrosmogem

Mezinárodní společnost pro elektromagnetický výzkum (IGEF e.V.) měřila schopnost stínění materiálu RHEINZINK před elektrosmogem. Výsledek: více než 99 % stávajícího elektromagnetického záření je odvedeno uzemněním. Biologická měření na lidech potvrzují technicky naměřené hodnoty a ukazují - zejména v případě uzemnění - harmonické působení na srdce, krevní oběh a nervový systém. S tím souvisí uvolnění celého organismu.

Další užitečné informace o Mezinárodní společnosti pro elektromagnetický výzkum IGEF e.V. najdete na adrese:

www.elektrosmog.com

Download
Označit ke stažení. Předem náhled? Klikněte na titul dokumentu. navíc žádám poslat poštou velikost souboru typ jazyk změna
Vybrat vše Vybrat vše
  
IGEF Zertifikat 2018
618 KB PDF Deutsch 26.09.19


Prohlášení o produktech /certifikáty

Ekologické vlastnosti titanzinku RHEINZINK byly posouzeny a certifikovány nezávislými institucemi.

dále

Management srážkových vod

Zjistěte více o vsakování a využití srážkových vod ze střech krytých materiálem RHEINZINK.

dále

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+420 325 615465