Ochrana před elektrosmogem

Mezinárodní společnost pro elektromagnetický výzkum (IGEF e.V.) měřila schopnost stínění materiálu RHEINZINK před elektrosmogem. Výsledek: více než 99 % stávajícího elektromagnetického záření je odvedeno uzemněním. Biologická měření na lidech potvrzují technicky naměřené hodnoty a ukazují - zejména v případě uzemnění - harmonické působení na srdce, krevní oběh a nervový systém. S tím souvisí uvolnění celého organismu.

Další užitečné informace o Mezinárodní společnosti pro elektromagnetický výzkum IGEF e.V. najdete na adrese:

www.elektrosmog.comProhlášení o produktech /certifikáty

Ekologické vlastnosti titanzinku RHEINZINK byly posouzeny a certifikovány nezávislými institucemi.

dále

Management srážkových vod

Zjistěte více o vsakování a využití srážkových vod ze střech krytých materiálem RHEINZINK.

dále

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+420 325 615465