Prohlášení o produktech, certifikáty

RHEINZINK - Environmentální prohlášení o produktu (Environmental Product Declaration EPD)

IBU - environmentální prohlášení o produktu (Environmental Product Declaration EPD) podle ISO 14025 typ III a EN 15804

Materiál RHEINZINK byl již koncem 90. let po rozsáhlém hodnocení celého svého životního cyklu vyhlášen grémiem Institutu Bauen und Umwelt e.V. (IBU) stavebním produktem šetrným k životnímu prostředí podle ISO 14025 typ III (deklarace produktů pro životní prostředí nebo Environmental Product Declaration – EPD). Od ledna 2013 disponujeme jako jeden z prvních výrobců kovů deklarací EPD podle nové normy ČSN EN 15804 (Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů) pro naše produktové řady PATINA LINE, PROTECT LINE a INTERIEUR LINE.

Deklarace EPD podle ISO 14025 typ III a EN 15804 tvoří základ údajů pro ekologické hodnocení budovy, např. pro vytvoření ekologické bilance v rámci německého certifikačního systému DGNB (German Sustainable Building Council).

www.bau-umwelt.de

www.dgnb.de

RHEINZINK - BREEAM Environmental Profile (BRE Global)

BRE globální profil životního prostředí a certifkát

Britské hodnocení udržitelnosti budov BREEAM „BRE Environmental Assessment Method" je v současné době hlavní a nejrozšířenější metodou pro certifikaci budov.

Tabule a svitky RHEINZINK byly certifikovány institucí BRE Global (British Building Research Establishment Ltd.)  jako stavební produkty šetrné k životnímu prostředí. Základem hodnocení je stejně jako při EPD „Cradle to Gate“ (od kolébky k tovární bráně) analýza životního cyklu materiálu. Dopad na životní prostředí je přepočítán v „ekobodech“ na tunu materiálu.

Celkové hodnocení je na úrovni komponent, všechny ostatní potřebné materiály na 1 m² střechy nebo fasády jsou doplněny. Přitom je zohledněna doprava, údržba, životnost a nezbytné procesy v závěru životního cyklu materiálu, aby bylo možné přepočítat dopad na životní prostředí na bázi 60-ti leté životnosti („cradle to grave“ - „od kolébky k likvidaci"). Výsledek se uvádí v ekobodech na m² a vyhodnocuje se jednoduše interpretovatelným ratingem od A+ do E.

Střešní krytiny a fasádní systémy RHEINZINK na stojatou drážku jsou ohodnoceny nejlepším ratingem A+. Tato a další hodnocení pro střešní a fasádní stavební produkty RHEINZINK jsou zdarma k dispozici v on-line databázi  www.greenbooklive.com. Stačí jen přejít na Search all GBL a pod Company Name zadat název firmy RHEINZINK.

RHEINZINK - C2C Cradle to Cradle certifikát

C2C Cradle to Cradle certifikát

RHEINZINK je od roku 2009 certifikován podle kritérií „Cradle to Cradle“. Myšlenka „Cradle to Cradle“ - „Od kolébky ke kolébce“ je založena na filozofii, že všechny materiály mohou být opět zpracovány bez snížení své kvality včetně zbytkových látek na nový produkt. Zahrnuje posouzení životního cyklu od získávání materiálu až k jeho opětovnému využití. Na rozdíl od pojmu recyklace je základem pojmu „Cradle to Cradle“ myšlenka, že materiál po uplynutí svého životního cyklu znovu získává své původní hodnoty. Může být použit pro nový, přinejmenším stejně hodnotný produkt (upcycling) a nemůže být použit jiným méně hodnotným způsobem (downcycling) nebo dokonce jen deponován.

Tímto požadovaným technickým a biologickým cyklem se snižují odpady a zatížení životního prostředí. Platí požadavek, že během využití materiálu, jeho demontáže a opětovného zhodnocení v nový produkt nesmí vzniknout žádné toxické látky.

Střešní krytiny a fasády RHEINZINK získaly při recertifikaci od institutu MBDC status „Bronz“. Certifikace „Cradle to Cradle“ se vztahuje na všechny střešní krytiny a fasádní systémy firmy RHEINZINK včetně kompletního systému odvodnění střech řady PATINA LINE. Institut MBDC provádí každoroční přezkoušení statutu zařazení a nové posouzení. Certifikace podle kritérií „Cradle to Cradle“ odpovídá požadavkům společnosti RHEINZINK na ohleduplné chování k životnímu prostředí.

www.braungart.com

C2C certifikáty
Označit ke stažení. Předem náhled? Klikněte na titul dokumentu. navíc žádám poslat poštou velikost souboru typ jazyk změna
Vybrat vše Vybrat vše
  
Cradle to Cradle - Gutter and Downspouts (certificate)
681 KB PDF English 26.08.19
  
Cradle to Cradle - Roof and Façade (certificate)
682 KB PDF English 26.08.19


Management srážkových vod

Zjistěte více o vsakování a využití srážkových vod ze střech krytých materiálem RHEINZINK.

dále

Ochrana před elektrosmogem

Je dokázáno: RHEINZINK odstíní přes 99% elekromagnetického záření.

dále

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+420 325 615465