Ekonomie

RHEINZINK stále optimalizuje a cítí povinnost ekonomicky udržitelného chování: hospodaření s energií, vodními zdroji a zkvalitnění pracovních procesů.

Ekonomická udržitelnost

V oblasti udržitelného ekonomického rozvoje je naší prioritou zachování a navýšení fyzického kapitálu. Cílem je udržení vědomostí a image společnosti na vysoké úrovni. Totéž platí i pro management životního prostředí podle mezinárodní normy environmentálního managementu ISO 14001, energetické hospodaření (podle ISO 50001), pro systém hospodaření s vodou i pro cíle v oblasti inovací.

Interní tým RHEINZINK pro ekoprofit a životní prostředí prosadil v uplynulých letech mimo jiné tyto projekty:

  • Projekty zaměřené na energetickou efektivitu, díky kterým se za posledních 5 let ušetřilo přibližně 4000 MWh energie. Tím se zabránilo vzniku ca. 2360 tun emisí CO2 - což odpovídá roční emisi CO2 vzniklé při spotřebě energie 400 dvoučlenných domácností.

  • Roční spotřeba vody byla snížena přibližně o 20 % díky zařízení na využití užitkové vody a dalším opatřením.

  • Investice do energetiky a projektů z oblasti životního prostředí ve výši ca. 800,00 EUR za poslední 4 roky.
RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+420 325 615465