Společnost

Sociální udržitelnost je důležitou součástí CSR (Corporate Social Responsibility), pro RHEINZINK samozřejmou. Rozvíjíme partnerství se zákazníky, dodavateli a našimi zaměstnanci.

Sociální udržitelnost

Nejvyšší hodnotu vidíme v partnerském vztahu se zákazníky a dodavateli. Nejdůležitější potenciál spatřujeme v našich zaměstnancích. Jejich spokojenost se odráží ve vysokém pracovním nasazení a velmi nízké fluktuaci.

Potvrzením udržitelného chování společnosti je i naše výroba, která již více než 45 let z německého města Datteln na okraji Porúří zajišťuje stabilní dodávky produktů do poboček a dceřiných společností v 30 zemích. Mluvíme jazykem našich zákazníků, přizpůsobujeme se jejich požadavkům a nabízíme servis na míru.

Sociálně udržitelné chování naší společnosti je potvrzeno certifikátem CSR (Corporate Social Responsibility) podle mezinárodního standardu ISO 26000.RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+420 325 615465